Ma trận đề 1 tiết vật lý 11 ban cơ bản

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thắm
Ngày gửi: 20h:39' 10-10-2012
Dung lượng: 198.0 KB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 11 BAN CƠ BẢN (HỌC KÌ I)

1. Xác định mục tiêu đề kiểm tra, nội dung kiểm tra (các chủ đề)
Căn cứ vào Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương I, II môn Vật lí lớp 11 trong Chương trình giáo dục phổ thông. (Xem tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Vật lí lớp 11. NXBGDVN).
Nội dung cụ thể như sau:
Chủ đề I: Chương I. Điện tích. Điện trường
Kiến thức
Nêu các cách làm (xát, xúc và ).
Phát toàn tích.
Phát Cu-lông và ra hai tích .
Nêu các dung chính êlectron.
Nêu ở , có tính gì.
Phát độ .
Nêu là .
Phát hai và nêu .
Nêu quan độ và hai . độ .
Nêu nguyên . các dùng và nêu ý các ghi trên .
Phát dung và dung.
Nêu trong và mang .
Kỹ năng
êlectron để thích các .
Vận Cu-lông và khái để các bài hai tích .
bài tích theo .
Chủ đề II: Chương II. Dòng điện không đổi
Kiến thức
Nêu dòng không là gì.
Nêu là gì.
Nêu chung các hoá (pin, acquy).
công tính công : Ang = Eq = EIt
công tính công : Png = EI
Phát Ôm toàn .
công tính và trong , song song.
Kỹ năng
U = E – Ir để các bài toàn , trong ngoài là ba .
công Ang = EIt và Png = EI.
Tính .
, trên đồ và trong , song song.
Tính và trong các song song.
hành thí và xác trong pin.
2. Xác định hình thức kiểm tra: kiểm tra 1 tiết học kỳ I, tự luận.
a) Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình:

Nội dung
Tổng số tiết
Lí thuyết
Số tiết thực
Trọng số
LT
VD
LT
VD

Chương I. Điện tích. Điện trường
10
7
4,9
5,1
21
22

Chương II. Dòng điện không đổi
13
6
4,2
8,8
19
38

Tổng
24
13
9,1
13,9
40
60


b) Tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ của đề kiểm tra tự luận.
Cấp độ
Nội dung (chủ đề)

Trọng số

Số lượng câu hỏi
Điểm số

Cấp độ 1, 2
(Lí thuyết)
Chương I. Điện tích. Điện trường
21
2
2


Chương II. Dòng điện không đổi
19
2
2

Cấp độ 3, 4
(Vận dụng)
Chương I. Điện tích. Điện trường
22
2
2


Chương II. Dòng điện không đổi
38
4
4


Tổng
100
10
10


3. Thiết lập khung ma trận

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Vật lí lớp 11
(Thời gian kiểm tra: 45 phút )
Phạm vi kiểm tra: chương I và II theo chương trình Chuẩn.
Phương án kiểm tra: Tự luận