Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Truong_TH_Cao_Son.jpg WP_20150823_11_29_23_Pro.jpg Aalogo.gif Logo_nha_truong_500.jpg IEM_THCS_VAN.gif Ngaydautiendihoc_NgocLinh.mp3 11241617_1739547766272547_4929584254111582744_n.jpg 11692754_125252504476469_4400498061550227088_n.jpg 11214291_1739546962939294_4021899946855880586_n.jpg 11060053_437881286418943_4534571566656107779_n.jpg 10420350_1740345409526116_362854830708149048_n.jpg 11012186_1739547689605888_5418690125220288178_n.jpg 12_Bo_thi_nghiem_hien_tuong_quang_dien.swf IMG_79911.jpg IMG_7994.jpg Thi_nghiem_hoa_9.flv Michael_Learns_To_Rock__Take_me_to_your_heart.mp3 0.Phim_O_nhiem_moi_truong_bien1.flv Ngoailuc.flv Bai_26__27_Su_bay_hoi__Ngung_tu2.flv

  Thành viên trực tuyến

  6 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Thị Khỉ
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Sở GD&ĐT Nghệ An.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  modun 24 gdtx

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Kiên Cường (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:53' 07-12-2013
  Dung lượng: 136.5 KB
  Số lượt tải: 2329
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT QUỲNH LƯU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Trường THCS Quỳnh Lâm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Quỳnh Lâm, ngày 01 tháng 4 năm 2014

  CHUYÊN ĐỀ 4: “ KỸ THUẬT BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA,THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ VÀ KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC”
  Mã mô đun THCS 24- BDTX - năm học : 2013-2014

  Phần I : KỸ THUẬT BIÊN SOẠN ĐỀ
  A/ Đặt vấn đề:
  Thực hiện Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT, ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; Công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2013 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2013-2014; để thực hiện thống nhất về kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra theo ma trận đề trong tất cả các môn học trong trường trung học cơ sở, tôi xin viết chuyên đề BDTX về kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra , thiết lập ma trận đề và kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học như sau:
  B. Nội Dung:
  I. KỸ THUẬT BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
  Để biên soạn một đề kiểm tra, người ra đề cần thực hiện theo quy trình sau:
  Bước 1.Xác định mục đích của đề kiểm tra
            Đề kiểm tra là một công cụ dùng để đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học xong một chủ đề, một chương, một học kì, một lớp hay một cấp học, nên người biên soạn đề kiểm tra cần căn cứ vào yêu cầu của việc kiểm tra, căn cứ chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình và thực tế học tập của học sinh để xây dựng mục đích của đề kiểm tra cho phù hợp.
  Bước 2. Xác định hình thức đề kiểm tra
  Đề kiểm tra có các hình thức sau:
  1)    Đề kiểm tra tự luận;
  2)    Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan;
  3)    Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trên: có cả câu hỏi dạng tự luận và câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan. Trong trường hợp này nên ra đề riêng cho phần tự luận và phần trắc nghiệm khách quan độc lập với nhau. Như vậy, xét cho cùng đề kiểm tra có hai hình thức cơ bản tự luận và trắc nghiệm khách quan.
  Mỗi hình thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng nên cần kết hợp một cách hợp lý các hình thức sao cho phù hợp với nội dung kiểm tra và đặc trưng môn học để nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện để đánh giá kết quả học tập của học sinh chính xác hơn.
  Nếu đề kiểm tra kết hợp hai hình thức thì nên cho học sinh làm bài kiểm tra phần trắc nghiệm khách quan độc lập với việc làm bài kiểm tra phần tự luận: làm phần trắc nghiệm khách quan trước, thu bài rồi mới cho học sinh làm phần tự luận.
  Bước 3.  Thiết lập ma trận đề kiểm tra (bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra)
            Lập một bảng có hai chiều, một chiều là nội dung hay mạch kiến thức chính cần đánh giá, một chiều là các cấp độ nhận thức của học sinh theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng (gồm có vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao).
            Trong mỗi ô là chuẩn kiến thức kĩ năng chương trình cần đánh giá, tỉ lệ % số điểm, số lượng câu hỏi và tổng số điểm của các câu hỏi.
  Số lượng câu hỏi của từng ô phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mỗi chuẩn cần đánh giá, lượng thời gian làm bài kiểm tra và trọng số điểm quy định cho từng mạch kiến thức, từng cấp độ nhận thức.
  Dưới đây là một số dạng tổng quát của khung ma trận đề kiểm tra:
  Dạng 1: KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
  (Dùng cho loại đề kiểm tra TL hoặc TNKQ)
  Môn: ………………..Lớp:……………
  (Thời gian kiểm tra: …….phút )
  Tên Chủ đề
  (nội dung, chương)
  Nhận biết
  (cấp độ 1)
  Thông hiểu
  (cấp độ 2)
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  (cấp độ 3)
  Cấp độ cao
  (cấp độ 4)
  
  
  Chủ đề 1
   
  Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
  Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
  Chuẩn KT, KNcần kiểm tra
  Chuẩn KT, KNcần kiểm tra

  
  Số câu
  Số điểm      Tỉ lệ %
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  Số điểm
  Số câu
  … điểm=…%
  
  Chủ đề 2
   
  Chuẩn
   
  Gửi ý kiến
  print