Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Truong_TH_Cao_Son.jpg WP_20150823_11_29_23_Pro.jpg Aalogo.gif Logo_nha_truong_500.jpg IEM_THCS_VAN.gif Ngaydautiendihoc_NgocLinh.mp3 11241617_1739547766272547_4929584254111582744_n.jpg 11692754_125252504476469_4400498061550227088_n.jpg 11214291_1739546962939294_4021899946855880586_n.jpg 11060053_437881286418943_4534571566656107779_n.jpg 10420350_1740345409526116_362854830708149048_n.jpg 11012186_1739547689605888_5418690125220288178_n.jpg 12_Bo_thi_nghiem_hien_tuong_quang_dien.swf IMG_79911.jpg IMG_7994.jpg Thi_nghiem_hoa_9.flv Michael_Learns_To_Rock__Take_me_to_your_heart.mp3 0.Phim_O_nhiem_moi_truong_bien1.flv Ngoailuc.flv Bai_26__27_Su_bay_hoi__Ngung_tu2.flv

  Thành viên trực tuyến

  4 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Sở GD&ĐT Nghệ An.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Công văn 1612-SGD-ĐT.GDTrH hướng dẫn nhiệm vụ năm học

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Ngọc Tuấn
  Ngày gửi: 16h:10' 12-03-2014
  Dung lượng: 104.5 KB
  Số lượt tải: 1090
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 1612 /SGD&ĐT-GDTrH Nghệ An, ngày 03 tháng 9 năm 2013
  V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
  Giáo dục trung học năm học 2013-2014

  Kính gửi:
  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;
  - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Phổ thông Dân tộc
  nội trú Trung học cơ sở, Trường phổ thông năng khiếu TDTT Nghệ An, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Nghệ An.

  Căn cứ Công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014, Sở GD&ĐT Nghệ An hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014 như sau:
  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
  Triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục trung học theo Công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014.
  CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  I. Thực hiện kế hoạch giáo dục
  1.1. Kế hoạch thời gian.
  Thực hiện theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND.VX ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh Nghệ An và Quyết định số 898/QĐ-SGD&ĐT ngày 09/8/2013 của Sở GD&ĐT. Cụ thể:
  Ngày tựu trường 12/8/2013;
  Học kỳ I: Từ 10/8/2013 đến 05/01/2014 có ít nhất 19 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác;
  Học kỳ II: Từ 06/1/2014 đến 24/05/2014 có ít nhất 18 tuần thực học, 1 tuần nghỉ tết âm lịch, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác;
  Hoàn thành chương trình trước ngày 25/5/2014, riêng khối 12 trước ngày 10/5/2014; Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2014. Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 10/6/2014.
  Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm thực hiện vào các ngày 05/9/2013, 15/10/2013, 20/11/2013, 22/12/2013, 09/01/2014, 03/02/2014, 26/3/2014, 30/4/2014, 19/5/2014.
  1.2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục
  - Tiếp tục thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn số 5482/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT. Căn cứ vào khung phân phối chương trình của Bộ và điều kiện thực tế của đơn vị, các trường chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình chi tiết các môn học. Những điểm cần lưu ý khi xây dựng kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình:
  +) Hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng môn học và hoạt động giáo dục;
  +) Bố trí thực hiện đủ thời lượng dạy học tự chọn theo quy định. Kế hoạch dạy học tự chọn được đưa vào phân phối chương trình chi tiết của môn học;
  +) Phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, trong đó: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần, kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất theo Khung phân phối chương trình của Bộ;
  +) Có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, dạy học chương trình địa phương, kiểm tra định kì;
  +) Kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình chi tiết được Hiệu trưởng phê duyệt và chỉ đạo thực hiện, là cơ sở để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình của nhà trường và của từng giáo viên.
  - Triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT tại các trường THPT Lê Viết Thuật, THPT Chuyên Đại học Vinh. Các trường phổ thông khác có thể tự nguyện tham gia từng phần hoặc toàn bộ các hoạt động thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.
  Các trường thực hiện đối chiếu, rà soát nội dung giữa các môn học để điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế của
   
  Gửi ý kiến
  print