Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  210.jpg 113.jpg DSC_0086.jpg Dung_Thay_Doi_The_Gioi___Qua_Tang_Cuoc_Song__YouTube.flv Chuyen_co_tich_ve_mot_duong_ong_dan_nuoc__YouTube1.flv Cai_Ken_Buom___Qua_Tang_Cuoc_Song__YouTube.flv 03_QuocCaVNkl.mp3 IMG_0607.jpg IMG_0604.jpg Nhung_Dieu_Thay_Chua_Ke__Tran_Thanh_Son__Doan_Trang.swf GL_HOI_CUU_CHIEN_BINH_XA.jpg MUA_RANG_RO_VIET_BAM_1.jpg NHAY_SAP_GP_DIEN_BIEN_6.jpg MUA_TQ_NHIN_TU_BIEN_2.jpg MUA_TT_HOANG_SA__TRUONG_SA.jpg HS_GIAO_LUU_VOI_THAY_CO_GIAO_TRONG_BUOI_SH.jpg HOAT_CANH_HO_KEO_PHAO_51.jpg DAI_BIEU_HDGV_TRONG_BUOI_SH_DUOI_CO_TUAN_17_NAM_HOC_1415.jpg MAN_HAT_NHU_CO_BAC_HO_KET_THUC_PHAN_II_SH_DUOI_CO.jpg Hinhanhnoel20149.gif

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Sở GD&ĐT Nghệ An.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Công văn 1612-SGD-ĐT.GDTrH hướng dẫn nhiệm vụ năm học

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Ngọc Tuấn
  Ngày gửi: 16h:10' 12-03-2014
  Dung lượng: 104.5 KB
  Số lượt tải: 1086
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 1612 /SGD&ĐT-GDTrH Nghệ An, ngày 03 tháng 9 năm 2013
  V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
  Giáo dục trung học năm học 2013-2014

  Kính gửi:
  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;
  - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Phổ thông Dân tộc
  nội trú Trung học cơ sở, Trường phổ thông năng khiếu TDTT Nghệ An, Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Nghệ An.

  Căn cứ Công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014, Sở GD&ĐT Nghệ An hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014 như sau:
  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
  Triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục trung học theo Công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014.
  CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
  I. Thực hiện kế hoạch giáo dục
  1.1. Kế hoạch thời gian.
  Thực hiện theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND.VX ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh Nghệ An và Quyết định số 898/QĐ-SGD&ĐT ngày 09/8/2013 của Sở GD&ĐT. Cụ thể:
  Ngày tựu trường 12/8/2013;
  Học kỳ I: Từ 10/8/2013 đến 05/01/2014 có ít nhất 19 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác;
  Học kỳ II: Từ 06/1/2014 đến 24/05/2014 có ít nhất 18 tuần thực học, 1 tuần nghỉ tết âm lịch, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác;
  Hoàn thành chương trình trước ngày 25/5/2014, riêng khối 12 trước ngày 10/5/2014; Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2014. Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 10/6/2014.
  Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm thực hiện vào các ngày 05/9/2013, 15/10/2013, 20/11/2013, 22/12/2013, 09/01/2014, 03/02/2014, 26/3/2014, 30/4/2014, 19/5/2014.
  1.2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục
  - Tiếp tục thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn số 5482/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT. Căn cứ vào khung phân phối chương trình của Bộ và điều kiện thực tế của đơn vị, các trường chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình chi tiết các môn học. Những điểm cần lưu ý khi xây dựng kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình:
  +) Hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng môn học và hoạt động giáo dục;
  +) Bố trí thực hiện đủ thời lượng dạy học tự chọn theo quy định. Kế hoạch dạy học tự chọn được đưa vào phân phối chương trình chi tiết của môn học;
  +) Phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, trong đó: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần, kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất theo Khung phân phối chương trình của Bộ;
  +) Có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, dạy học chương trình địa phương, kiểm tra định kì;
  +) Kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình chi tiết được Hiệu trưởng phê duyệt và chỉ đạo thực hiện, là cơ sở để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình của nhà trường và của từng giáo viên.
  - Triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT tại các trường THPT Lê Viết Thuật, THPT Chuyên Đại học Vinh. Các trường phổ thông khác có thể tự nguyện tham gia từng phần hoặc toàn bộ các hoạt động thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.
  Các trường thực hiện đối chiếu, rà soát nội dung giữa các môn học để điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế của
   
  Gửi ý kiến
  print