Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Truong_TH_Cao_Son.jpg WP_20150823_11_29_23_Pro.jpg Aalogo.gif Logo_nha_truong_500.jpg IEM_THCS_VAN.gif Ngaydautiendihoc_NgocLinh.mp3 11241617_1739547766272547_4929584254111582744_n.jpg 11692754_125252504476469_4400498061550227088_n.jpg 11214291_1739546962939294_4021899946855880586_n.jpg 11060053_437881286418943_4534571566656107779_n.jpg 10420350_1740345409526116_362854830708149048_n.jpg 11012186_1739547689605888_5418690125220288178_n.jpg 12_Bo_thi_nghiem_hien_tuong_quang_dien.swf IMG_79911.jpg IMG_7994.jpg Thi_nghiem_hoa_9.flv Michael_Learns_To_Rock__Take_me_to_your_heart.mp3 0.Phim_O_nhiem_moi_truong_bien1.flv Ngoailuc.flv Bai_26__27_Su_bay_hoi__Ngung_tu2.flv

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 1 thành viên
 • phan đức hiệp
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Sở GD&ĐT Nghệ An.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 17. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Tùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:10' 13-06-2010
  Dung lượng: 4.0 MB
  Số lượt tải: 292
  Số lượt thích: 0 người
  GV:Nguyễn Thị Hoài Thanh
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ DIỂU
  TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD
  GIÁO ÁN: GDCD 7
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 29 – Bài 17:
  1. Thông tin sự kiện:
  2. Nội dung bài học:
  a. Bản chất của Nhà nước ta:
  b. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam:
  - Khái niệm bộ máy Nhà nước:
  - Sơ đồ bộ máy Nhà nước:
  1.Vì sao nói Nhà nước CHXHCN Việt Nam là “ Nhà nước của dân, do dân và vì dân”?
  2.Hãy hoàn thành sơ đồ sau:
  BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
  PHÂN CẤP
  1.Vì sao nói Nhà nước CHXHCN Việt Nam là “ Nhà nước của dân, do dân và vì dân”?
  2.Hãy hoàn thành sơ đồ sau:
  BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
  PHÂN CẤP
  1. Thông tin sự kiện:
  2. Nội dung bài học:
  a. Bản chất của Nhà nước ta:
  b. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam:
  - Khái niệm bộ máy Nhà nước:
  - Sơ đồ bộ máy Nhà nước:
  c. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong
  bộ máy Nhà nước :
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  * Quốc hội
  * HĐND tỉnh
  (thành phố )
  * HĐND huyện
  (quận, thị xã)
  * HĐND xã
  (phường,
  thị trấn)
  * Chính phủ
  * UBND tỉnh
  (thành phố )
  *UBDN huyện
  (quận, thị xã)
  *UBND xã
  (phường,
  thị trấn)
  * Toà án ND
  tối cao
  *Toà án ND tỉnh (thành phố )
  * Toà án ND huyện (quận, thị xã)
  * CácToà án quân sự
  * Viện KSND tối cao
  * VKSND tỉnh
  (thành phố)
  * VKSND huyện (quận, thị xã)
  * Các VKS quân sự
  Sơ đồ phân công bộ máy nhà nước

  Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước
  Viện kiểm sát ND huyện(q,t xã)
  Quốc hội
  Chính phủ
  Viện kiểm sát
  ND tối cao
  HĐND tỉnh
  (thành phố)
  UBND tỉnh
  (thành phố)
  Toà án ND tỉnh
  ( thành phố)
  Viện kiểm sát
  ND tỉnh (th.phố)
  HĐND huyện
  (quận, thị xã)
  UBND huyện
  (quận, thị xã)
  Toà án ND huyện
  (quận, thị xã)
  HĐND xã
  ( phường, thị trấn)
  UBND xã
  (phường,thị trấn)
  Toà án ND tối cao
  1. Thông tin sự kiện:
  2. Nội dung bài học:
  a. Bản chất của Nhà nước ta:
  b. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam:

  c. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước:
  d. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân:

  Điều 3: “Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…”
  HIẾN PHÁP NĂM 1992:
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  1. Thông tin sự kiện:
  2. Nội dung bài học:
  a. Bản chất của Nhà nước ta:
  b. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam:

  c. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước:
  d. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân:
  * Nhà nước:

  - Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
  - Giữ gìn và nâng cao đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.
  - Bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh.
  * Công dân:
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  Họp tổ dân phố
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  Khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  Tố cáo, khiếu nại các cá nhân và cơ quan tổ chức Nhà nước vi phạm pháp luật
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  Đại biểu Quốc hội chất vấn các lĩnh vực trong đời sống xã hội
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  1. Thông tin sự kiện:
  2. Nội dung bài học:
  a. Bản chất của Nhà nước ta:
  b. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam:

  c. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước:
  d. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân:
  * Nhà nước:

  - Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
  - Giữ gìn và nâng cao đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.
  - Bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh.
  * Công dân:
  - Có quyền và nghĩa vụ giám sát, góp ý kiến vào các hoạt động của các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra.
  - Có nghĩa vụ thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ các cơ quan nhà nước…
  3. Bài tập:
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  a) Hãy điền chữ (Đ) vào câu đúng và chữ (S) vào câu sai:
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  3. BÀI TẬP:
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  a) Hãy điền chữ (Đ) vào câu đúng và chữ (S) vào câu sai:
  3. BÀI TẬP:
  b) Hãy đánh dấu (X) vào câu trả lời mà em cho là đúng?
  - Chính phủ làm nhiệm vụ:
  Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật.
  Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật.
  - Chính phủ do:
  Nhân dân bầu ra;
  Quốc hội bầu ra.
  - Uỷ ban nhân dân do
  Uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra;
  Nhân dân bầu ra;
  Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra.
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  3. BÀI TẬP:
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  3. BÀI TẬP:
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  3. BÀI TẬP:
  Nhà nước ta ra đời từ thành quả của cuộc cách mạng nào? Cuộc cách mạng đó do Đảng nào lãnh đạo ?.
  Hiện nay Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ai ? Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam là ai?
  Quốc hội hiện nay là khoá mấy ? Ai là chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
  HÁI HOA
  DÂN CHỦ
  1
  5
  3
  4
  2
  Hiện nay, trụ sở UBND thành phố Huế đóng ở đâu ? Ai là chủ tịch UBND thành phố ?
  Là học sinh em cần phải làm gì để góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp ?
  1
  2
  4
  5
  3
  1
  2
  3
  4
  5
  Hướng dẫn, dặn dò:
  1. Học nội dung bài cũ, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước.
  2. Chuẩn bị bài 18:
  “ Bộ máy nhà nước cấp cơ sở”
  + Tìm hiểu Hiến pháp 1992 ( chương IX: Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân )
  + Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
  + Tranh, ảnh, tình huống liên quan đến nội dung bài học.
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  * Quốc hội : Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, do nhân dân bầu ra và được nhân dân giao cho nhiệm vụ trọng đại nhất của quốc gia:
  -Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật;
  -Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội (kinh tế- xã hội, tài chính, an ninh, quốc phòng…) và về đối ngoại của đất nước;
  -Quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của công dân.
  (Theo Điều 83 và 84 Hiến pháp Việt Nam năm 1992)
  Chủ tịch Quốc Hội
  Nguyễn Phú Trọng
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  *Chính phủ: Là cơ quan chấp hành của Quốc hội, do Quốc hội bầu ra, là cơ quan hành chính cao nhất, có nhiệm vụ:
  -Bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
  -Thống nhất quản lí việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước;
  -Bảo đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân.
  (Theo Điều 109 và 112 Hiến pháp Việt Nam năm 1992)
  Thủ tướng
  Nguyễn Tấn Dũng
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  *Hội đồng nhân dân: Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra và được nhân dân địa phương giao cho nhiệm vụ:
  -Bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật ở địa phương;
  -Quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, an ninh…của địa phương;
  (Theo Điều 119 và 120 Hiến pháp Việt Nam năm 1992)
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  *Uỷ ban nhân dân: Là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, do Hội đồng nhân dân bầu ra, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân;
  (Theo Điều 123 Hiến pháp Việt Nam năm 1992)
  Chủ tịch Tỉnh – T.T.Huế
  Nguyễn Ngọc Thiên
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  * Toà án nhân dân, Toà án quân sự: là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Toà án nhân dân xét xử công khai và quyết định theo đa số.
  * Viện kiểm sát nhân dân: thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
  (Theo Điều 127, 131, 137 Hiến pháp Việt Nam năm 1992)
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  Toà án xét xử vụ hành hung trẻ em
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  Ô nhiễm môi trường
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  Chủ tịch nước
  Nguyễn Minh Triết
  Tổng Bí thư
  Nông Đức Mạnh
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  Chủ tịch Quốc Hội
  Nguyễn Phú Trọng
  Quốc hội khoá X
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  Từ thành quả của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 và do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
  * Trụ sở UBND thành phố Huế hiện nay đóng tại số 13 đường Lê Lợi.
  * Chủ tịch UBND thành phố Huế hiện nay là ông Phan Trọng Vinh.
  NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Tiết 30 – Bài 17:
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print