Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Truong_TH_Cao_Son.jpg WP_20150823_11_29_23_Pro.jpg Aalogo.gif Logo_nha_truong_500.jpg IEM_THCS_VAN.gif Ngaydautiendihoc_NgocLinh.mp3 11241617_1739547766272547_4929584254111582744_n.jpg 11692754_125252504476469_4400498061550227088_n.jpg 11214291_1739546962939294_4021899946855880586_n.jpg 11060053_437881286418943_4534571566656107779_n.jpg 10420350_1740345409526116_362854830708149048_n.jpg 11012186_1739547689605888_5418690125220288178_n.jpg 12_Bo_thi_nghiem_hien_tuong_quang_dien.swf IMG_79911.jpg IMG_7994.jpg Thi_nghiem_hoa_9.flv Michael_Learns_To_Rock__Take_me_to_your_heart.mp3 0.Phim_O_nhiem_moi_truong_bien1.flv Ngoailuc.flv Bai_26__27_Su_bay_hoi__Ngung_tu2.flv

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Sở GD&ĐT Nghệ An.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bản tự kiểm điểm đảng viên

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Luận
  Ngày gửi: 19h:37' 02-12-2010
  Dung lượng: 41.5 KB
  Số lượt tải: 737
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG BỘ TT QUỲ HỢP
  CHI BỘ KHỐI HỢP TÂM
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Hợp tâm, ngày 02 tháng 12 năm 2010
  
  

  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
  Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010

  - Họ và tên: Đào Thị Thuỷ
  - Chức vụ: + Đoàn thể: Phó bí thư Đoàn
  + Đảng viên thuộc chi bộ Khối Hợp Tâm

  I- TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ ƯU KHUYẾT ĐIỂM THEO 4 NỘI DUNG
  1. Ưu điểm:
  1.1. Về chính trị tư tưởng:
  - Bản thân tôi luôn viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  - Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  - Luôn tự giác học tập không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.
  1.2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:
  - Thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu, mưu lợi cá nhân và tích cực chống tham nhũng tiêu cực; không vi phạm những điều đảng viên không được làm theo quy định 19 của Bộ Chính trị.
  - Giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, luôn trung thực với Đảng.
  - Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ trong cơ quan và trong nội bộ Khối xóm, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
  1.3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
  - Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
  Với nhiệm vụ Phó bí thư Đoàn, Bản thân tôi luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội, gương mẫu trong mọi công việc, thực hiện tốt chức năng lãnh đạo và tổ chức các hoạt động của Khối xóm, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và đội ngũ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường; luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức các hoạt động của Khối xóm.
  Với nhiệm vụ GV trường TH bản thân tôi luôn thực hiện tốt chức trách được giao, cụ thể:
  + Đã xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường theo chỉ đạo của ngành, phù hợp với đặc điểm của đơn vị và của địa phương.
  + Tổ chức tốt việc thực hiện kế hoạch, luôn hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ do ngành giáo dục và địa phương giao hàng năm.
  + Xây dựng tập thể Khối xóm, đoàn kết gắn bó, cộng đồng trách nhiệm.
  Khuyết điểm:
  Chưa thực sự tìm ra biện pháp hữu hiệu để tăng cường giáo dục đạo đức và nâng cao hơn nữa chất lượng học tập của học sinh đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhân dân. Trình độ năng lực chưa thực sự đáp ứng với yêu cầu phát triển của xã hội, bản thân cần phải tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.
  - Thực hiện tốt và thường xuyên gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
  - Tham gia tích cực trong xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở Khối xóm, đơn vị, tích cực thực hiện công tác phát triển đảng viên.
  1. 4- Về ý thức tổ chức kỷ luật:
  - Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, phục tùng nghiêm túc sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.
  - Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí đúng quy định.
  - Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng Khối xóm, đơn vị, đoàn thể.

  II- ĐẢNG VIÊN TỰ PHÂN LOẠI

  1. Căn cứ vào những ưu điểm, khuyết điểm và kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, bản thân tôi tự nhận loại: Là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  2. Trong thời gian tới bản thân tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân, nỗ lực cố gắng tiếp tục phấn đấu, rèn luyện học tập, nâng cao năng lực để thực hiện tốt hơn và có chất lượng hơn nhiệm vụ và công tác được giao.

  Xác nhận của cấp uỷ
  Đảng viên viết kiểm điểm
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Đào Thị Thuỷ

  
  
   
  Gửi ý kiến
  print