Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Xung_dot_bien_gioi_Xo__Trung_suyt_dai_chien_hat_nhan_1969.flv DSC00919.JPG 0.Video017.flv 12239295_1724516254435145_1255678140278262668_o.jpg IMG_1332.jpg IMG_5813.png IMG_5806.jpg Thi_nghiem_Bot_Fe__Bot_luu_huynh.flv Bot_nhom_tac_dung_voi_luu_huynh_Al__S.flv Video_Ho_Chi_Minh.flv Buoc_toi_Deo_Ngang_bong_xe_ta.jpg Picture_009.jpg De.bmp 12313873_164831453872017_2176673861029438968_n1.jpg 12345485_169549440066885_1107373057942573864_n.jpg 12342566_169549420066887_233495910640253246_n.jpg Received_1652314398382285.jpeg Received_16523143950489521.jpeg Received_1652314395048952.jpeg IMG_1353.jpg

  Thành viên trực tuyến

  5 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Sở GD&ĐT Nghệ An.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  câu lạc bộ tiếng Anh Trường THCS Yên Na.

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Thị Thu
  Ngày gửi: 12h:16' 11-03-2012
  Dung lượng: 10.2 MB
  Số lượt tải: 304
  Số lượt thích: 0 người
  ENGLISH SPEAKING CLUB
  WELCOME TO OUR CLUB
  YEN NA SECONDARY SCHOOL
  Tuong Duong - Nghe An

  THE RULE OF THE CONTEST
  The contest has 4 parts:
  Part 1. Warm – up
  a. Quick answers with pictures as clue
  b. Answer the groups of the questions
  Part 2. Questions
  Part 3. Crosswords
  Part 4. Declainmation
  BẮT ĐẦU
  Part 1. Warm – up
  Warm - up: ( 20 marks)
  2 Teams introduce their team and their teamates
  Trở về
  TIẾP

  Part 2. Questions
  Bắt đầu
  a. Quick answers with pictures as clue
  b. There are 5 questions. If you answer
  each question correctly you will get 4 marks.
  Về đầu
  What is this ?
  ?1
  ĐÁP ÁN
  ? 2
  a cow
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  a. Quick answers with pictures as clue
  Which festival is it?
  ?2
  ĐÁP ÁN
  ? 3
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  the buffalo - fighting festival
  What is this?
  ?3
  ĐÁP ÁN
  ? 4
  a clock
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  What is this?
  ?4
  ĐÁP ÁN
  ? 5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiÒ
  a school
  How many people are there in the picture?
  ?5
  ĐÁP ÁN
  ? 6
  8 people
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  What are they doing?
  ?6
  playing soccer
  ĐÁP ÁN
  ? 7
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  What is this?
  ?7
  an apple
  ĐÁP ÁN
  ? 8
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  What is this ?
  ?8
  a school bag
  ĐÁP ÁN
  ? 9
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  What is this?
  ?9
  ĐÁP ÁN
  ? 10
  The Great Wall
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  Which song is it?
  ?10
  Happy New Year
  ĐÁP ÁN
  Tr? v?
  Ti?p
  Tr? v?
  b. Answer the questions (20 marks): each team will get 5 questions to answers, each right answer will get 4 marks.
  Each team has to choose a group of the questions. Then each team has 5 minutes to prepare.
  BẮT ĐẦU
  * Group of questions 1:
  GÓI 1

  ?1 Which month start with letter O?
  ?2 Which mountain is the highest in Vietnam?
  ?3 How many classes are there
  ? 4 A place has a lot of trees living there? Where is it ?
  ? 5 What’s the weather like in the spring?

  ?1 How many letters are there in the English alphabet?
  ?2 Which river is the longest in Vietnam?
  ?3 How many classrooms are there in your school?
  ?4 How many months are there in a year?
  ?5 What’s the weather like in the winter?
  * Group of questions 2:
  GÓI 2
  ?1
  Which month start with letter O?
  October
  ĐÁP ÁN
  ? 2
  ?2
  Which mountain is the highest in Vietnam?
  Phanxipang
  ĐÁP ÁN
  ? 3
  ?3
  How many classes are there
  Twelve
  ĐÁP ÁN
  ? 4
  in Yen Na secondary school ?
  ?4
  A place has a lot of trees with many
  animals living there? Where is it ?
  Forest
  ĐÁP ÁN
  ? 5
  ?5
  What’s the weather like in the spring?
  warm
  ĐÁP ÁN

  Gĩi 2
  BẮT ĐẦU
  * Group of questions 2
  How many letters are there in the English alphabet?
  ?1
  Twenty - six
  ĐÁP ÁN
  ? 2
  Which river is the longest in Vietnam?
  ?2
  The MeKong River
  ĐÁP ÁN
  ? 2
  How many classrooms are there in your school?
  ?3
  Fifteen
  ĐÁP ÁN
  ? 4
  How many months are there in a year?
  ?4
  Twelve
  ĐÁP ÁN
  ? 5
  What’s the weather like in the winter?
  ?5
  Cold
  ĐÁP ÁN
  Tiếp
  Về đầu
  There are 11 lines and a keyword.
  Two teams have to answer 11 questions in order to find 11 words in 11 lines . Each line has a letter of the keyword.
  Part 3. Crosswords (20 marks):
  You can choose the lines but you don’t need to choose in order.
  Each line has 1 mark.
  The time is 30 seconds for each question .
  BẮT ĐẦU
  E
  1
  4
  5
  6
  7
  8
  10
  11
  2
  3
  9
  1
  2
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  3
  BẮT ĐẦU
  VỀ ĐẦU
  TỪ KHÓA
  You are a ….
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  LẦN 2
  1
  I am …, thank you. And you ?
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  LẦN 2
  2
  I am in …. 7A.
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GIỜ
  LẦN 2
  3
  … to meet you .
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GIỜ
  LẦN 2
  4
  It’s …. in the summer.
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  LẦN 2
  5
  My … is Lanh.
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  LẦN 2
  6
  …. left. Then, …. right and go traight ahead
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  LẦN 2
  7
  You go to … everyday.
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  LẦN 2
  8
  Sit …… , please.
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  LẦN 2
  9
  …. I go out ?/ …. I come in ?
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  LẦN 2
  10
  I like to ….volleyball.
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  LẦN 2
  11
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  HẾT GIỜ
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  TÍNH GiỜ
  LẦN 2
  Từ hàng dọc
  Đáp án


  Each team chooses a participant to show their work.
  The time limits in 5 minutes.


  Part 4. Declaimation ( 20 marks).
  Talk about your school.
  There are 5 questions. When you have a correct answer, you will get a small gift.
  PART FOR VIEWERS
  ?1 How often do you go to school?
  ?2 What do you do after school?
  ?3 What did you do last night?
  ?4 Where do you live?
  ?5 How many people are there in your family?
  PART FOR VIEWERS
  Thank everybody for coming to our club
  traitimmuathu22388@gmail.com
  Questions please contact the address
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓