Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  0.T627510A.flv 0.Video017.flv Image31.jpg IMG_4726.jpg IMG_5189.jpg IMG_5099.jpg IMG_5442.jpg Suc_manh_niem_tinqua_tang_cuoc_songflv__YouTube.flv 03_Hanh_khuc_Thanh_nien_NA__Tinh_doan_Nghe_An.mp3 Anh_12.jpg IMG_9587.jpg IMG_9582.jpg IMG_9579.jpg IMG_9520.jpg IMG_9524.jpg DSC09389.jpg Hanh_khuc_tt_2.mp3 Hanh_khuc_toi_truong__1.mp3 WP_20140324_004.jpg DSC006601.jpg

  5706583
  Họ và tên Lê Xuân Thiện
  Giới tính Nam
  Email NgaThien@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghi Kiều
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 139 (Xem chi tiết)

  7801684
  Họ và tên Lê Tiến Mạnh
  Giới tính Nam
  Email bopstd@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Hưng
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 123 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Thái Bình
  Giới tính Nam
  Email nh0k_pr0_345@yahoo.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Hợp Thành
  Quận/huyện Huyện Yên Thành
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đặng Thị Lương
  Giới tính Nữ
  Email luonggdcd78@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghi Yên
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  2963007
  Họ và tên Hồ Thị Thu Hà
  Giới tính Nữ
  Email bimmam@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghi Kiều
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 2794 (Xem chi tiết)

  4320447
  Họ và tên Bảo Long
  Giới tính Nam
  Email baolonghh2@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hòa Hiếu 2
  Quận/huyện Thị xã Thái Hòa
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 129 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Nguyên Tuấn
  Giới tính Nam
  Email Tuankhoiql2@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  7808658
  Họ và tên Lê Tiến Toàn
  Giới tính Nam
  Email tientoanmaimai@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Hưng Đạo
  Giới tính Nam
  Email c2nghilam@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghi Lâm
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1379 (Xem chi tiết)

  9272782
  Họ và tên NGƯT. Bùi Quang Đông
  Giới tính Nam
  Email c2nghikieu.nl@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghi Kiều
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 1764 (Xem chi tiết)

  8232165
  Họ và tên Nguyễn Thị Hường
  Giới tính Nữ
  Email Nguyenhuongql2@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  8802395
  Họ và tên Nguyễn Thị Lam
  Giới tính Nữ
  Email lamero.286@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Linh
  Giới tính Nữ
  Email phamlinhcq1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Châu Quang 1
  Quận/huyện Huyện Quỳ Hợp
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 59 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Nhung
  Giới tính Nữ
  Email chauquang03@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Châu Quang 1
  Quận/huyện Huyện Quỳ Hợp
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 96 (Xem chi tiết)

  4565120
  Họ và tên Mai Van Vinh
  Giới tính Nam
  Email vinhm78@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Anh Sơn 3
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  9162500
  Họ và tên Trần Anh Hùng
  Giới tính Nam
  Email anhhunglh@gmail.com
  Website http://violet.vn/anhsaoktv
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Hữu Thắng
  Giới tính Nam
  Email thangthu@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 5868 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthithu700@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  6631335
  Họ và tên Nguyễn Thị Lam
  Giới tính Nữ
  Email lamero_286@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Minh
  Giới tính Nữ
  Email khoa.hoangdang74@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Xuân
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 139 (Xem chi tiết)