Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  17500553_1807627512890482_1460362976_o.jpg Camera720_1474535770332.jpg DSC_0065.JPG DSC_0056.JPG DSC_0015.JPG DSC_0012.JPG IMG_2098.JPG IMG_2099.JPG IMG_1879.JPG IMG_1900.JPG IMG_0030.JPG Cau_treo_Cay_Mit.jpg IMG_0072_Kien.JPG IMG_1879.JPG IMG_1829.JPG IMG_1828.JPG IMG_20161120_081501.jpg Xung_dot_bien_gioi_Xo__Trung_suyt_dai_chien_hat_nhan_1969.flv DSC00919.JPG 0.Video017.flv

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên PGS. TS. NGND. Nguyễn Thị Hằng
  Giới tính Nữ
  Email AnhHoang043@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Hoa Thành
  Quận/huyện Huyện Yên Thành
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 695 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Chu Thị Phương
  Giới tính Nữ
  Email chuphuong77@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Giang
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 191 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Phương Hoa
  Giới tính Nữ
  Email hoamomang68@yahoo.com.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Thuận Sơn
  Quận/huyện Huyện Đô Lương
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trường THCS Trù Sơn
  Giới tính Nữ
  Email c2truson.dl@nghean.edu.vn
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Trù Sơn
  Quận/huyện Huyện Đô Lương
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 19 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Sỹ Bằng
  Giới tính Nam
  Email thuongbang@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tân Dân
  Quận/huyện Huyện Nam Đàn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 1209 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hải
  Giới tính Nữ
  Email haitvtb@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Thanh Chương
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 59 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Vũ Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email vuanhtuanc2phongthinh.tc@gmail.com
  Website http://violet.vn/phungminh01
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phong Thịnh
  Quận/huyện Huyện Thanh Chương
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
  Điểm số 180 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Huống Thị Trang
  Giới tính Nữ
  Email huongtrangmnqp@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Hạnh Dịch
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 19 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Phương
  Giới tính Nữ
  Email phuongtuan1961@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Mầm non Long Thành
  Quận/huyện Thị xã Hoàng Mai
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lương Văn Bình
  Giới tính Nam
  Email luongbinhqp@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Thông Thụ
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Châu
  Giới tính Nữ
  Email chaunt63@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Quỳnh
  Giới tính Nữ
  Email quynh0510@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 38 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đặng Thị Oanh
  Giới tính Nữ
  Email oanhc1ps@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 19 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trường THCS Tào Sơn
  Giới tính Nam
  Email c2taoson.as@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Tào Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường THCS Quỳnh Tân
  Giới tính Nam
  Email c2quynhtan@quynhluu.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Tân
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Bảy
  Giới tính Nam
  Email bayc2quynhtan\@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Tân
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên GS. ThS. NGƯT. Đậu Đức Thuận
  Giới tính Nam
  Email thuan9aqtan@yahoo.com
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Xuân Trầm
  Giới tính Nam
  Email xuantram741992@yahoo.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vũ Thị Minh Danh
  Giới tính Nữ
  Email danhloctai@gmail.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Tân Kỳ
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Manh Hoang Hiep
  Giới tính Nữ
  Email locdanh76@gmail.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Tân Kỳ
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)