Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Truong_TH_Cao_Son.jpg WP_20150823_11_29_23_Pro.jpg Aalogo.gif Logo_nha_truong_500.jpg IEM_THCS_VAN.gif Ngaydautiendihoc_NgocLinh.mp3 11241617_1739547766272547_4929584254111582744_n.jpg 11692754_125252504476469_4400498061550227088_n.jpg 11214291_1739546962939294_4021899946855880586_n.jpg 11060053_437881286418943_4534571566656107779_n.jpg 10420350_1740345409526116_362854830708149048_n.jpg 11012186_1739547689605888_5418690125220288178_n.jpg 12_Bo_thi_nghiem_hien_tuong_quang_dien.swf IMG_79911.jpg IMG_7994.jpg Thi_nghiem_hoa_9.flv Michael_Learns_To_Rock__Take_me_to_your_heart.mp3 0.Phim_O_nhiem_moi_truong_bien1.flv Ngoailuc.flv Bai_26__27_Su_bay_hoi__Ngung_tu2.flv

  Thành viên trực tuyến

  10072766
  Họ và tên Trường Mầm non Tam Sơn
  Giới tính Nam
  Email mntamson.as.@nghean.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Mầm non Tam Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường Mầm non Đỉnh Sơn
  Giới tính Nam
  Email mndinhson.as.@nghean.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Mầm non Đỉnh Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  3019996
  Họ và tên Võ Thuý Hằng
  Giới tính Nữ
  Email thuyhangls78@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hội Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  3474368
  Họ và tên Võ Thúy Hằng
  Giới tính Nữ
  Email thuyhang.1978@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hội Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Cường
  Giới tính Nam
  Email vanphucub@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phan Thái Ất
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  4132206
  Họ và tên Nguyễn Thị Phương Thảo
  Giới tính Nữ
  Email lovetica@yahoo.com.vn
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Bạch Liêu
  Quận/huyện Huyện Yên Thành
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 1573 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Tất Thắng
  Giới tính Nam
  Email ducnhat76@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hội Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học, Tin học, Địa Lý
  Điểm số 3744 (Xem chi tiết)

  10054020
  Họ và tên Phan Thị Thanh Tâm
  Giới tính Nữ
  Email tamptt.c1as@nghean.edu.vn
  Website http://violet.vn/phanthithanhtam82
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Hội Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  2885056
  Họ và tên Trần Đình Long
  Giới tính Nam
  Email longtd.as@nghean.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Tam Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 822 (Xem chi tiết)

  10041886
  Họ và tên Trường Tiểu học và THCS Cao Vều
  Giới tính Nam
  Email c12caoveu.as@nghean.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Cao Vều
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  10041858
  Họ và tên Trường Mầm non Tường Sơn
  Giới tính Nam
  Email mntuongson.as@nghean.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Mầm non Tường Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 58 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên THCS Quỳnh Văn
  Giới tính Nam
  Email c2quynhvan@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Văn
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường THCS Quỳnh Văn
  Giới tính Nam
  Email dinhluanc2quynhvan@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Văn
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Đình Luân
  Giới tính Nam
  Email luanc2quynhvan@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Văn
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 61 (Xem chi tiết)

  10023201
  Họ và tên Bùi Thị Loan
  Giới tính Nữ
  Email loanbach.as@gmail.com
  Website http://violet.vn/loanbach2015
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khai Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  10025764
  Họ và tên Lê Minh Đạt
  Giới tính Nam
  Email c2quynhphuong.hm@nghean.edu.vn
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Phương
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 1188 (Xem chi tiết)

  1207369
  Họ và tên Nguyễn Đình Thành
  Giới tính Nam
  Email handjnhquan@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Phương
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 88 (Xem chi tiết)

  1054128
  Họ và tên Nguyễn Cảnh Dũng
  Giới tính Nam
  Email hoandtn.c1as@nghean.edu.vn
  Website http://violet.vn/canhdung
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Đức Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 231 (Xem chi tiết)

  2893068
  Họ và tên Cao Việt Bách
  Giới tính Nam
  Email vb.mylike@gmail.com
  Website http://violet.vn/bachloan2006
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lạng Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 322 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thiện Hường
  Giới tính Nam
  Email c2khaison@nghean.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Khai Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)