Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_1353.jpg IMG_1350.jpg IMG_1346.jpg IMG_1336.jpg IMG_1329.jpg IMG_1320.jpg 20151116_092653.jpg IMG20151111075149.jpg DSC_0095.jpg DSC_00983.jpg DSC_00761.jpg DSC_0082.jpg DSC_0086.jpg DSC_0092.jpg DSC_0076.jpg 12041495_444949422358864_872561320_o.jpg 12025863_444949695692170_521944992_o.jpg 12025722_444949282358878_1682127478_o.jpg 12025666_444949342358872_1136349408_o.jpg 12020513_444949582358848_637223832_o.jpg

  Thành viên trực tuyến

  388287
  Họ và tên Nguyễn Thị Dung
  Giới tính Nữ
  Email hoathuydung_213@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Hồng
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên NGND. Tiểu Học Diễn Tân
  Giới tính Nam
  Email dientan.dc@nghean.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Tân
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  1794944
  Họ và tên Nguyễn Thi Kim Hoa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Lâm 2
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 73 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Chu Thi Ngọc Lan
  Giới tính Nữ
  Email lanchuthi@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Mỹ thuật
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Quốc Đại
  Giới tính Nam
  Email nhang72@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 19 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Quốc Đại
  Giới tính Nam
  Email dainguyenquoc64@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  369041
  Họ và tên Nguyễn Văn Minh
  Giới tính Nam
  Email minh176985@yahoo.com
  Website http://violet.vn/minh176985
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghi Phương
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 1985 (Xem chi tiết)

  5483116
  Họ và tên Lê Đoàn
  Giới tính Nam
  Email trainghean_lamchuthienha@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đặng Thị Châu
  Giới tính Nữ
  Email chaudt64@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 120 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Minh Đức
  Giới tính Nam
  Email nguyenminhducql@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Giang
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1117 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hương
  Giới tính Nữ
  Email huong123c1ps@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Mỹ thuật
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  10185510
  Họ và tên Nguyến Thị Minh th
  Giới tính Nữ
  Email minhthe1@yahoo.com
  Website http://violet.vn/minhth1978
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thanh Yên
  Quận/huyện Huyện Thanh Chương
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học, Địa Lý
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đặng Đình Sơn
  Giới tính Nam
  Email sonc1ps@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hồ Thị Lục Hà
  Giới tính Nữ
  Email girl201177@yahoo.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Văn Thảo
  Giới tính Nam
  Email hothaodhv@gmail.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 8102 (Xem chi tiết)

  2898437
  Họ và tên Nguyễn Minh Nguyệt
  Giới tính Nữ
  Email tim@hotgmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Đỉnh Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 186 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Hằng
  Giới tính Nữ
  Email muasaobang97@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hội Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 62 (Xem chi tiết)

  5142818
  Họ và tên ThS. Phạm Minh Trí
  Giới tính Nam
  Email tri.thtruemilk@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nghi Lộc 4
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 153 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thi Hòa
  Giới tính Nữ
  Email c1phucson.as@nghean.edu.vn
  Website http://violet.vn/hoant64
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 72 (Xem chi tiết)

  9168026
  Họ và tên Bùi Thanh Hải
  Giới tính Nam
  Email hai.buithanh@nasugar.com
  Website http://violet.vn/buithanhhai_dhv
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)