Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_0134.jpg IMG_0143.jpg Mp3 Mp3 Mp3 WP_20140822_022.jpg WP_20140822_038.jpg IMG_4257.jpg IMG_4248.jpg IMG_7075.jpg IMG_7071.jpg DSC01174.jpg DSC00832.jpg IMG_4102.jpg IMG_4099.jpg IMG_4094.jpg IMAG1633.jpg 296.jpg Cu_Huynh_Thuc_Khang.jpg Lang_Bac_Ho.jpg

  No_photo
  Họ và tên Hồ Hữu Thắng
  Giới tính Nam
  Email thangthu@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 5474 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthithu700@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  6631335
  Họ và tên Nguyễn Thị Lam
  Giới tính Nữ
  Email lamero_286@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Minh
  Giới tính Nữ
  Email khoa.hoangdang74@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Xuân
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 140 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên D­Ương Châu Lưu
  Giới tính Nữ
  Email duongchauluu@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 1
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 97 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Nhàn
  Giới tính Nữ
  Email thanhnhands1979@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thành Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  4280158
  Họ và tên Nguyễn Đức Dương
  Giới tính Nam
  Email ducduong20@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thành Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 1430 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đăng Đình Vinh
  Giới tính Nam
  Email dangdinhv153@yahoo.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Thành Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Linh
  Giới tính Nữ
  Email thuylinhhoangmai@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 1
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 59 (Xem chi tiết)

  651396
  Họ và tên Lê Văn Thắng
  Giới tính Nam
  Email le_thang_hd@yahoo.com
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 340 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trương Tất Thành
  Giới tính Nam
  Email tatthanhqh@gmail.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 667 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên anh xuan
  Giới tính Nam
  Email anhxuan_ls@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 15855 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trương Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email truongtuan993@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghĩa Lâm
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Đàn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc
  Điểm số 315 (Xem chi tiết)

  8585827
  Họ và tên Lê Văn Tín
  Giới tính Nam
  Email vantinql1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 1
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 156 (Xem chi tiết)

  9039436
  Họ và tên Trần Mạnh Hùng
  Giới tính Nam
  Email gvdantocnoitru@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PTDTNT THCS Con Cuông
  Quận/huyện Huyện Con Cuông
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 114 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Tiến Hợi
  Giới tính Nam
  Email tienhoithanhkhe@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thanh Khê
  Quận/huyện Huyện Thanh Chương
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 17 (Xem chi tiết)

  8979073
  Họ và tên Bùi Thị Thúy Ngân
  Giới tính Nữ
  Email nganbtt1982@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 59 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên nguyễn bảo hưng
  Giới tính Nam
  Email dacnhantam17960@gmail.com
  Website http://violet.vn/repchua
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  5085144
  Họ và tên Phùng Thị Minh
  Giới tính Nữ
  Email phungthiminh79@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Nhân Sơn
  Quận/huyện Huyện Đô Lương
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 172 (Xem chi tiết)

  7997
  Họ và tên NGƯT. Trần Trọng Thành
  Giới tính Nam
  Email triet_gia_dom@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 1
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 30 (Xem chi tiết)