Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Slide0 Word-logo Slide0 Slide0 Word-logo Slide0 Word-logo Slide0 Word-logo Slide0 Slide0 Word-logo Word-logo Word-logo Slide0 Word-logo Slide0 Word-logo Slide0 Word-logo

  2963007
  Họ và tên Hồ Thị Thu Hà
  Giới tính Nữ
  Email bimmam@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghi Kiều
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 2728 (Xem chi tiết)

  4320447
  Họ và tên Bảo Long
  Giới tính Nam
  Email baolonghh2@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Hòa Hiếu 2
  Quận/huyện Thị xã Thái Hòa
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 129 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hoàng Nguyên Tuấn
  Giới tính Nam
  Email Tuankhoiql2@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  7808658
  Họ và tên Lê Tiến Toàn
  Giới tính Nam
  Email tientoanmaimai@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Hưng Đạo
  Giới tính Nam
  Email c2nghilam@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghi Lâm
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 924 (Xem chi tiết)

  9272782
  Họ và tên NGƯT. Bùi Quang Đông
  Giới tính Nam
  Email c2nghikieu.nl@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghi Kiều
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 1334 (Xem chi tiết)

  8232165
  Họ và tên Nguyễn Thị Hường
  Giới tính Nữ
  Email Nguyenhuongql2@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  8802395
  Họ và tên Nguyễn Thị Lam
  Giới tính Nữ
  Email lamero.286@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Linh
  Giới tính Nữ
  Email phamlinhcq1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Châu Quang 1
  Quận/huyện Huyện Quỳ Hợp
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 59 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Nhung
  Giới tính Nữ
  Email chauquang03@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Châu Quang 1
  Quận/huyện Huyện Quỳ Hợp
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 96 (Xem chi tiết)

  4565120
  Họ và tên Mai Van Vinh
  Giới tính Nam
  Email vinhm78@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Anh Sơn 3
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  9162500
  Họ và tên Trần Anh Hùng
  Giới tính Nam
  Email anhhunglh@gmail.com
  Website http://violet.vn/anhsaoktv
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Hữu Thắng
  Giới tính Nam
  Email thangthu@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 5795 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthithu700@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  6631335
  Họ và tên Nguyễn Thị Lam
  Giới tính Nữ
  Email lamero_286@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Minh
  Giới tính Nữ
  Email khoa.hoangdang74@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Xuân
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 139 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên D­Ương Châu Lưu
  Giới tính Nữ
  Email duongchauluu@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 1
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 92 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Nhàn
  Giới tính Nữ
  Email thanhnhands1979@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thành Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  4280158
  Họ và tên Nguyễn Đức Dương
  Giới tính Nam
  Email ducduong20@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thành Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 1433 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đăng Đình Vinh
  Giới tính Nam
  Email dangdinhv153@yahoo.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Thành Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)