Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_1332.jpg IMG_5813.png IMG_5806.jpg Thi_nghiem_Bot_Fe__Bot_luu_huynh.flv Bot_nhom_tac_dung_voi_luu_huynh_Al__S.flv Video_Ho_Chi_Minh.flv Buoc_toi_Deo_Ngang_bong_xe_ta.jpg Picture_009.jpg De.bmp 12313873_164831453872017_2176673861029438968_n1.jpg 12345485_169549440066885_1107373057942573864_n.jpg 12342566_169549420066887_233495910640253246_n.jpg Received_1652314398382285.jpeg Received_16523143950489521.jpeg Received_1652314395048952.jpeg IMG_1353.jpg IMG_1350.jpg IMG_1346.jpg IMG_1336.jpg IMG_1329.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  639013
  Họ và tên Phan Hữu Ngọc
  Giới tính Nam
  Email phanhuungoc@yahoo.com
  Website http://violet.vn/phanhuungoc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 727 (Xem chi tiết)

  8737833
  Họ và tên Đào Văn Thực
  Giới tính Nam
  Email daothuc.gvc2@gmail.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  5566324
  Họ và tên Đào Văn Thực
  Giới tính Nam
  Email lopk8b.cntt@gmail.com
  Website http://violet.vn/mrdaongocthuc
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  10738079
  Họ và tên Vũ Thị Lan Hương
  Giới tính Nữ
  Email huongga82@gmail.com
  Website http://violet.vn/germanypizza
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Nghi Phương 1
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  10733277
  Họ và tên Trường THCS Nghi Hương
  Giới tính Nam
  Email c2nghihuong.cl@nghean.edu.vn
  Website http://violet.vn/thcsnghihuong_cl
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghi Hương
  Quận/huyện Thị xã Cửa Lò
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Công Tố
  Giới tính Nam
  Email lecongto.dt@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Diễn Thịnh
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 7544 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thanh Bình
  Giới tính Nam
  Email binhnt.qp@nghean.edu.vn
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Kim Sơn
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 777 (Xem chi tiết)

  2388132
  Họ và tên Hồ Trọng Chắt
  Giới tính Nam
  Email chathien630@gmail.com
  Website http://violet.vn/chathien630
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1196 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Khanh Khanh
  Giới tính Nam
  Email baodonghm@gmail.com
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Thiện
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  10534840
  Họ và tên Khanh Khanh
  Giới tính Nam
  Email memofa312@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Thiện
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  3466361
  Họ và tên Trương Thị Khánh Hoà
  Giới tính Nữ
  Email hoavalyn@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nghĩa Đức
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Đàn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 130 (Xem chi tiết)

  388287
  Họ và tên Nguyễn Thị Dung
  Giới tính Nữ
  Email hoathuydung_213@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Hồng
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 89 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên NGND. Tiểu Học Diễn Tân
  Giới tính Nam
  Email dientan.dc@nghean.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Tân
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  1794944
  Họ và tên Nguyễn Thi Kim Hoa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Lâm 2
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 72 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Chu Thi Ngọc Lan
  Giới tính Nữ
  Email lanchuthi@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Mỹ thuật
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Quốc Đại
  Giới tính Nam
  Email nhang72@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 19 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Quốc Đại
  Giới tính Nam
  Email dainguyenquoc64@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  369041
  Họ và tên Nguyễn Văn Minh
  Giới tính Nam
  Email minh176985@yahoo.com
  Website http://violet.vn/minh176985
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghi Phương
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 2603 (Xem chi tiết)

  5483116
  Họ và tên Lê Đoàn
  Giới tính Nam
  Email trainghean_lamchuthienha@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Diễn Châu 4
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đặng Thị Châu
  Giới tính Nữ
  Email chaudt64@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 215 (Xem chi tiết)