Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_4257.jpg IMG_4248.jpg IMG_7075.jpg IMG_7071.jpg DSC01174.jpg DSC00832.jpg IMG_4102.jpg IMG_4099.jpg IMG_4094.jpg IMAG1633.jpg 296.jpg Cu_Huynh_Thuc_Khang.jpg Lang_Bac_Ho.jpg Bac_Ho2.jpg Anh_Bac_Ho.gif Bac_Ho1.jpg Bac_Ho1.jpg Pho_cap_tin_hoc_cong_dong.jpg Pho_cap_tin_hoc_cong_dong.jpg Bien_bao_cam.jpg

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Nhàn
  Giới tính Nữ
  Email thanhnhands1979@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thành Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  4280158
  Họ và tên Nguyễn Đức Dương
  Giới tính Nam
  Email ducduong20@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thành Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 1430 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đăng Đình Vinh
  Giới tính Nam
  Email dangdinhv153@yahoo.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Thành Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Linh
  Giới tính Nữ
  Email thuylinhhoangmai@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 1
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 59 (Xem chi tiết)

  651396
  Họ và tên Lê Văn Thắng
  Giới tính Nam
  Email le_thang_hd@yahoo.com
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 340 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trương Tất Thành
  Giới tính Nam
  Email tatthanhqh@gmail.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 646 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên anh xuan
  Giới tính Nam
  Email anhxuan_ls@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 15827 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trương Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email truongtuan993@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghĩa Lâm
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Đàn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc
  Điểm số 315 (Xem chi tiết)

  8585827
  Họ và tên Lê Văn Tín
  Giới tính Nam
  Email vantinql1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 1
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 157 (Xem chi tiết)

  9039436
  Họ và tên Trần Mạnh Hùng
  Giới tính Nam
  Email gvdantocnoitru@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PTDTNT THCS Con Cuông
  Quận/huyện Huyện Con Cuông
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Tiến Hợi
  Giới tính Nam
  Email tienhoithanhkhe@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thanh Khê
  Quận/huyện Huyện Thanh Chương
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 21 (Xem chi tiết)

  8979073
  Họ và tên Bùi Thị Thúy Ngân
  Giới tính Nữ
  Email nganbtt1982@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 59 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên nguyễn bảo hưng
  Giới tính Nam
  Email dacnhantam17960@gmail.com
  Website http://violet.vn/repchua
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  5085144
  Họ và tên Phùng Thị Minh
  Giới tính Nữ
  Email phungthiminh79@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Nhân Sơn
  Quận/huyện Huyện Đô Lương
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 161 (Xem chi tiết)

  7997
  Họ và tên NGƯT. Trần Trọng Thành
  Giới tính Nam
  Email triet_gia_dom@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 1
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 30 (Xem chi tiết)

  6863381
  Họ và tên ThS. Thái Thị Đào
  Giới tính Nữ
  Email thaidaocdspna83@gmail.com
  Website http://violet.vn/thaidao_cdspna
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 209 (Xem chi tiết)

  8820664
  Họ và tên Lưu Ngữ
  Giới tính Nam
  Email luungu@gmail.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 232 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên PGS. ThS. NGƯT. Vũ Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email Vuanhtuan.tc@gmail.com
  Website http://violet.vn/Tuankyvuong
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phong Thịnh
  Quận/huyện Huyện Thanh Chương
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
  Điểm số 108 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên PGS. TS. NGND. Vũ Tuấn
  Giới tính Nam
  Email Huong8645@yahoo.com
  Chức vụ Giám đốc Sở
  Đơn vị Trường THPT Thanh Chương III
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 30 (Xem chi tiết)

  8777183
  Họ và tên Vũ Xuân Thao
  Giới tính Nam
  Email xuanthao1972@yahoo.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Quỳnh Văn A
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 298 (Xem chi tiết)