Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Xung_dot_bien_gioi_Xo__Trung_suyt_dai_chien_hat_nhan_1969.flv DSC00919.JPG 0.Video017.flv 12239295_1724516254435145_1255678140278262668_o.jpg IMG_1332.jpg IMG_5813.png IMG_5806.jpg Thi_nghiem_Bot_Fe__Bot_luu_huynh.flv Bot_nhom_tac_dung_voi_luu_huynh_Al__S.flv Video_Ho_Chi_Minh.flv Buoc_toi_Deo_Ngang_bong_xe_ta.jpg Picture_009.jpg De.bmp 12313873_164831453872017_2176673861029438968_n1.jpg 12345485_169549440066885_1107373057942573864_n.jpg 12342566_169549420066887_233495910640253246_n.jpg Received_1652314398382285.jpeg Received_16523143950489521.jpeg Received_1652314395048952.jpeg IMG_1353.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thi Hương Sen
  Giới tính Nữ
  Email songlam2010@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Anh Sơn 2
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 1470 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. NGƯT. Phúc Nguyên
  Giới tính Nam
  Email hathon3xl@gmail.com
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên TS. Trần Diệu Hương
  Giới tính Nữ
  Email nguyenkhanhdunghl@gmail.com
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mac Tuan Tu
  Giới tính Nam
  Email tuloi78@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Bạch Liêu
  Quận/huyện Huyện Yên Thành
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 105850 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thọ Long
  Giới tính Nam
  Email longdai1977@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phú Hồng
  Quận/huyện Huyện Yên Thành
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên UBND Xã Nghi Đồng
  Giới tính Nam
  Email nghidong02@gmail.com
  Website http://violet.vn/xanghidong
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Nghi Đồng
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Chuyên
  Giới tính Nam
  Email Chuyen78.nv@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 12440 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đậu Anh Tú
  Giới tính Nam
  Email bangchucaibanganmay12@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Anh Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đặng Ích Quân
  Giới tính Nam
  Email dangichquan211291@yahoo.com.vn
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Mạnh Cường
  Giới tính Nam
  Email cuongna392@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Lê Viết Thuật
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 261 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Việt Hoàng
  Giới tính Nam
  Email lequangthanh375@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT DL Her Man
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 500 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hà Huy Công
  Giới tính Nam
  Email hahuy.cong2002@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Trường Thi 1
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 221 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Hữu Ngọc
  Giới tính Nam
  Email phanhuungoc@yahoo.com
  Website http://violet.vn/phanhuungoc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 934 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đào Văn Thực
  Giới tính Nam
  Email daothuc.gvc2@gmail.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đào Văn Thực
  Giới tính Nam
  Email daothuc.teacher@gmail.com
  Website http://violet.vn/thuc_thbanglang
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Thị Lan Hương
  Giới tính Nữ
  Email huongga82@gmail.com
  Website http://violet.vn/germanypizza
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Nghi Phương 1
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trường THCS Nghi Hương
  Giới tính Nam
  Email c2nghihuong.cl@nghean.edu.vn
  Website http://violet.vn/thcsnghihuong_cl
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghi Hương
  Quận/huyện Thị xã Cửa Lò
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 59 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Công Tố
  Giới tính Nam
  Email lecongto.dt@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Diễn Thịnh
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 7674 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thanh Bình
  Giới tính Nam
  Email binhnt.qp@nghean.edu.vn
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Kim Sơn
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 1019 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Trọng Chắt
  Giới tính Nam
  Email chathien630@gmail.com
  Website http://violet.vn/chathien630
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 3
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1262 (Xem chi tiết)