Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMAG1633.jpg 296.jpg Cu_Huynh_Thuc_Khang.jpg Lang_Bac_Ho.jpg Bac_Ho2.jpg Anh_Bac_Ho.gif Bac_Ho1.jpg Bac_Ho1.jpg Pho_cap_tin_hoc_cong_dong.jpg Pho_cap_tin_hoc_cong_dong.jpg Bien_bao_cam.jpg CK_HS_TS.jpg Truong_Bon.jpg Nguyen_Cong_Hoi_NA.jpg MaybaytructhangMi1711.jpg Trao_Huy_hieu.jpg IMG_5935.jpg IMG_5943.jpg 18_chien_si_.jpg 18_chien_si_.jpg

  Thành viên trực tuyến

  8585827
  Họ và tên Lê Văn Tín
  Giới tính Nam
  Email vantinql1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 1
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 158 (Xem chi tiết)

  9039436
  Họ và tên Trần Mạnh Hùng
  Giới tính Nam
  Email gvdantocnoitru@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PTDTNT THCS Con Cuông
  Quận/huyện Huyện Con Cuông
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 59 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Tiến Hợi
  Giới tính Nam
  Email tienhoithanhkhe@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thanh Khê
  Quận/huyện Huyện Thanh Chương
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 24 (Xem chi tiết)

  8979073
  Họ và tên Bùi Thị Thúy Ngân
  Giới tính Nữ
  Email nganbtt1982@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên nguyễn bảo hưng
  Giới tính Nam
  Email dacnhantam17960@gmail.com
  Website http://violet.vn/repchua
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  5085144
  Họ và tên Phùng Thị Minh
  Giới tính Nữ
  Email phungthiminh79@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Nhân Sơn
  Quận/huyện Huyện Đô Lương
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 144 (Xem chi tiết)

  7997
  Họ và tên NGƯT. Trần Trọng Thành
  Giới tính Nam
  Email triet_gia_dom@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 1
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 30 (Xem chi tiết)

  6863381
  Họ và tên ThS. Thái Thị Đào
  Giới tính Nữ
  Email thaidaocdspna83@gmail.com
  Website http://violet.vn/thaidao_cdspna
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 197 (Xem chi tiết)

  8820664
  Họ và tên Lưu Ngữ
  Giới tính Nam
  Email luungu@gmail.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 208 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên PGS. ThS. NGƯT. Vũ Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email Vuanhtuan.tc@gmail.com
  Website http://violet.vn/Tuankyvuong
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Phong Thịnh
  Quận/huyện Huyện Thanh Chương
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
  Điểm số 108 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên PGS. TS. NGND. Vũ Tuấn
  Giới tính Nam
  Email Huong8645@yahoo.com
  Chức vụ Giám đốc Sở
  Đơn vị Trường THPT Thanh Chương III
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 30 (Xem chi tiết)

  8777183
  Họ và tên Vũ Xuân Thao
  Giới tính Nam
  Email xuanthao1972@yahoo.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Quỳnh Văn A
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 283 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Huy Tài
  Giới tính Nam
  Email huytai1@gmail.com
  Website http://violet.vn/nguyenhuytai1984
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Hưng Đồng
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên GS. ThS. NGƯT. Đậu Phi Dũng
  Giới tính Nam
  Email DungQC@yahoo.com.vn
  Website http://violet.vn/DungAnh19
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Châu Tiến
  Quận/huyện Huyện Quỳ Châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 117 (Xem chi tiết)

  109281
  Họ và tên ThS. Nguyễn Ngọc Linh
  Giới tính Nam
  Email nguyenngoclinh295@yahoo.com
  Website http://violet.vn/ngoclinh87
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 9256 (Xem chi tiết)

  3913182
  Họ và tên Phạm Văn Thái
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 2
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Đàn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 2969 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lương Lưu Huỳnh
  Giới tính Nam
  Email luongluuhuynh79@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Lượng Minh 1
  Quận/huyện Huyện Tương Dương
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Huy Tài
  Giới tính Nam
  Email huytai1984@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghi Hưng
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  3128981
  Họ và tên Phạm Xuân Thành
  Giới tính Nam
  Email thanhndm@gmail.com
  Website http://violet.vn/thanhndm
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 6596 (Xem chi tiết)

  1839319
  Họ và tên Lê Thành Vinh
  Giới tính Nam
  Email vinh578@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Dũng Hợp
  Quận/huyện Huyện Tân Kỳ
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 45 (Xem chi tiết)