Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  DSCN44831.jpg DSCN2141.jpg DSCN4480.jpg DSCN4478.jpg DSCN4370.jpg DSCN4365.jpg DSCN4361.jpg DSCN4358.jpg DSCN4197.jpg DSCN4199.jpg DSCN4190.jpg DSCN4177.jpg IMG_61621.jpg IMG_6162.jpg BAN_GIA_HS_VE_TRUONG_NH_1415.jpg MAN_MUA_CHAO_MUWNG_LKG_1415.jpg DIEU_HANH_TRONG_LE_KG_1415.jpg DAI_HOI_LOP.jpg DAI_HOI_CHI_DOI.jpg HU_NGAY_VI_BAN_TOI_1510.jpg

  8232165
  Họ và tên Nguyễn Thị Hường
  Giới tính Nữ
  Email Nguyenhuongql2@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  8802395
  Họ và tên Nguyễn Thị Lam
  Giới tính Nữ
  Email lamero.286@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Linh
  Giới tính Nữ
  Email phamlinhcq1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Châu Quang 1
  Quận/huyện Huyện Quỳ Hợp
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 59 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Nhung
  Giới tính Nữ
  Email chauquang03@gmail.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Châu Quang 1
  Quận/huyện Huyện Quỳ Hợp
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 96 (Xem chi tiết)

  4565120
  Họ và tên Mai Van Vinh
  Giới tính Nam
  Email vinhm78@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Anh Sơn 3
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  9162500
  Họ và tên Trần Anh Hùng
  Giới tính Nam
  Email anhhunglh@gmail.com
  Website http://violet.vn/anhsaoktv
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Hồ Hữu Thắng
  Giới tính Nam
  Email thangthu@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 5624 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthithu700@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  6631335
  Họ và tên Nguyễn Thị Lam
  Giới tính Nữ
  Email lamero_286@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Minh
  Giới tính Nữ
  Email khoa.hoangdang74@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Xuân
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 139 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên D­Ương Châu Lưu
  Giới tính Nữ
  Email duongchauluu@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 1
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Nhàn
  Giới tính Nữ
  Email thanhnhands1979@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thành Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 87 (Xem chi tiết)

  4280158
  Họ và tên Nguyễn Đức Dương
  Giới tính Nam
  Email ducduong20@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thành Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 1430 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đăng Đình Vinh
  Giới tính Nam
  Email dangdinhv153@yahoo.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Thành Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Linh
  Giới tính Nữ
  Email thuylinhhoangmai@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 1
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn GDCD - GDNGLL
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  651396
  Họ và tên Lê Văn Thắng
  Giới tính Nam
  Email le_thang_hd@yahoo.com
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 343 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trương Tất Thành
  Giới tính Nam
  Email tatthanhqh@gmail.com
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 666 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên anh xuan
  Giới tính Nam
  Email anhxuan_ls@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 15856 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trương Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Email truongtuan993@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghĩa Lâm
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Đàn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học, Âm nhạc
  Điểm số 318 (Xem chi tiết)

  8585827
  Họ và tên Lê Văn Tín
  Giới tính Nam
  Email vantinql1@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 1
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 161 (Xem chi tiết)