Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  12_Bo_thi_nghiem_hien_tuong_quang_dien.swf IMG_79911.jpg IMG_7994.jpg Thi_nghiem_hoa_9.flv Michael_Learns_To_Rock__Take_me_to_your_heart.mp3 0.Phim_O_nhiem_moi_truong_bien1.flv Ngoailuc.flv Bai_26__27_Su_bay_hoi__Ngung_tu2.flv QUA_TRINH_GIAM_PHAN1.flv QUA_TRINH_GIAM_PHAN.flv IMG_28622.jpg IMG_2877.jpg IMG_26302.jpg Em_la_mam_non_cua_dang_beat.mp3 WP_20150425_09_02_51_Pro1.jpg 448.jpg IMG_0019_8.jpg IMG_0018_7.jpg IMG_00094.jpg IMG_20150202_154218.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1054128
  Họ và tên Nguyễn Cảnh Dũng
  Giới tính Nam
  Email hoandtn.c1as@nghean.edu.vn
  Website http://violet.vn/canhdung
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Đức Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 230 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Cao Việt Bách
  Giới tính Nam
  Email Caovietbach8181@yahoo.com
  Website http://violet.vn/bachloan2006
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Lạng Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 282 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thiện Hường
  Giới tính Nam
  Email c2khaison@nghean.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Khai Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  3356432
  Họ và tên Trần Hùng Mạnh
  Giới tính Nam
  Email tranmanh445@gmail.com
  Website http://violet.vn/tranmanh78
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Khai Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 202 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Thanh Thiên
  Giới tính Nam
  Email thanhthienqt@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Quỳnh Tam B
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 288 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Quang
  Giới tính Nam
  Email 1975vanquang@gmail.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Lạng Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Vi Văn Ước
  Giới tính Nam
  Email uocvv.c2as@nghean.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thọ Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lô Văn Luật
  Giới tính Nam
  Email luatlv.as@nghean.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thọ Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên BIện Đức Sơn
  Giới tính Nam
  Email sonbd.c2as@nghean.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thọ Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Chương
  Giới tính Nam
  Email chuongnv.c2as@nghean.edu.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Thọ Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hằng
  Giới tính Nữ
  Email hangnt.mnas@nghean.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Mầm non Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  547136
  Họ và tên Nguyễn Viết Lương
  Giới tính Nam
  Email luongnv.c2as@nghean.edu.vn
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Cẩm Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 662 (Xem chi tiết)

  9928868
  Họ và tên Trường Mầm non Lĩnh Sơn
  Giới tính Nam
  Email mnlinhson.as@nghean.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Mầm non Lĩnh Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  9897362
  Họ và tên Trường THCS Thành Sơn
  Giới tính Nam
  Email c2thanhson.as@nghean.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Thành Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  9897357
  Họ và tên Trường THCS Đỉnh Sơn
  Giới tính Nam
  Email c2dinhson.as.@nghean.edu.vn
  Website http://violet.vn/thcsdinhson
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Đỉnh Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9897352
  Họ và tên Trường THCS Hùng Sơn
  Giới tính Nam
  Email c2hungson.as.@nghean.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Hùng Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9897350
  Họ và tên Trường THCS Hoa Sơn
  Giới tính Nam
  Email c2hoason.as@nghean.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Hoa Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)

  9897346
  Họ và tên Trường Tiểu học Hùng Sơn
  Giới tính Nam
  Email c1hungson.as.@nghean.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Hùng Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9897339
  Họ và tên Trường Tiểu học Tường Sơn
  Giới tính Nam
  Email c1tuongson.as.@nghean.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Tường Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  9897332
  Họ và tên Trường Mầm non Cẩm Sơn
  Giới tính Nam
  Email mncamson.as@nghean.edu.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Mầm non Cẩm Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (Xem chi tiết)