Website đơn vị tiêu biểu
Thư viện Điện tử Tăng Sơn
Lượt truy cập: 20
Website Phòng GD&ĐT Huyện Diễn Châu
Lượt truy cập: 7
Website của Trường THCS Vạn Phong
Lượt truy cập: 7
Website của Trường Tiểu học Cầu Giát
Lượt truy cập: 6
https://thpt-quynhluu1-nghean.violet.vn/
Lượt truy cập: 5
Website của Trường THCS Anh Sơn
Lượt truy cập: 5
Website Trường THCS Nghi Yên
Lượt truy cập: 4
TRƯỜNG THPT HOÀNG MAI
Lượt truy cập: 4