Website đơn vị tiêu biểu
Thư viện Điện tử Giáo dục
Lượt truy cập: 378
https://thcs-nghiaan-nghean.violet.vn/
Lượt truy cập: 177
Website Phòng GD&ĐT Huyện Diễn Châu
Lượt truy cập: 137
Chi đoàn Trường THCS Thanh Mỹ
Lượt truy cập: 94
Trường Mầm non Thọ Sơn
Lượt truy cập: 93
https://thpt-quynhluu1-nghean.violet.vn/
Lượt truy cập: 80
Website của Trường Tiểu học Cầu Giát
Lượt truy cập: 63
Website Huyện đoàn Thanh Chương - Ng...
Lượt truy cập: 56