Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Listen_and_match_1.mp3 Listen_and_match_1.mp3 May_cho_ca_tom_an_tu_dong.flv Unit_9_Read_trang_78_SGK_Tieng_Anh_lop_9_HOC247.flv Unit_8_Listen_and_Read_trang_65_SGK_Tieng_Anh_lop_9HOC247.flv Unit_10_Tieng_Anh_lop_9_Life_on_other_planets__Su_song_tren_cac_hanh_tinh_khac_HOC247.flv Unit_9_Listen_and_Read_trang_74_SGK_Tieng_Anh_lop_9HOC247.flv Unit_8_Read_trang_68_SGK_Tieng_Anh_lop_9_HOC247.flv Unit_15_Tieng_Anh_lop_8_Computers__May_vi_tinh_HOC247.flv Unit_6_Language_Focus_trang_53_SGK_Tieng_Anh_lop_9_HOC247.flv Unit_6_Read_trang_51_SGK_Tieng_Anh_lop_9_HOC247.flv Unit_6_Listen_and_Read_trang_47_SGK_Tieng_Anh_lop_9HOC247.flv Unit_6_Getting_Started_trang_47_SGK_Tieng_Anh_lop_9_HOC247.flv Unit_7_Tieng_Anh_lop_9_Saving_energy__Tiet_kiem_nang_luong_HOC247.flv Unit_14_Tieng_Anh_lop_8_Wonders_of_the_world__Nhung_ky_quan_the_gioi_HOC247.flv Unit_13_Tieng_Anh_lop_8_Festival__Le_hoi_HOC247.flv Unit_16_Tieng_Anh_lop_7_People_and_places__Con_nguoi_va_noi_chonHOC247.flv Unit_11_Tieng_Anh_lop_8_Traveling_around_Viet_Nam__Du_lich_Viet_NamHOC247.flv

  Thành viên trực tuyến

  12 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Sở GD&ĐT Nghệ An.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  BÀI TẬP INF & GERUND - KEYS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 07h:41' 17-08-2013
  Dung lượng: 241.5 KB
  Số lượt tải: 2950
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI TẬP INF & GERUND - KEYS
  Infinitive versus Gerund
  1.
  I enjoy …………. alone.
  
  
  A. be
  B. being
  C. to be
  D. to have been
  
  2.
  Would you like ................... to the party?
  
  
  A. to come
  B. come
  C. coming
  D. to have come
  
  3.
  Do you mind ........... such a long way to work every day?
  
  
  A. to travel
  B. travel
  C. to have traveled
  D. traveling
  
  4.
  I don’t like that house. I would hate ............. there.
  
  
  A. live
  B. living
  C. to live
  D. to have lived
  
  5.
  I would love ............. to your wedding but it just isn’t possible.
  
  
  A. come
  B. to come
  C. coming
  D. to have come
  
  6.
  Sometime I’d like ............... to play the piano.
  
  
  A. to learn
  B. learn
  C. learning
  D. to have learned
  
  7.
  Please remember ............. this letter.
  
  
  A. to post
  B. post
  C. posting
  D. to have posted
  
  8.
  We tried ...................... the fire out but we were unsuccessful. We had to call the fire-brigade.
  
  
  A. putting
  B. put
  C. to put
  D. to have put
  
  9.
  When you see John, remember ............. him my regards.
  
  
  A. to have given
  B. giving
  C. give
  D. to give
  
  10.
  Someone must have take my bag. I clearly remember .................. it by window and now it has gone.
  
  
  A. leave
  B. leaving
  C. to leave
  D. to have left
  
  11.
  Jane needed some money. She tried ..................... Harry but he couldn’t help her.
  
  
  A. to have asked
  B. ask
  C. to ask
  D. asking
  
  12.
  He tried ....................... the shelf but he wasn’t tall enough.
  
  
  A. reach
  B. reaching
  C. to reach
  D. to have reached
  
  13.
  Did you remember ............. Mary?
  - Oh no, I completely forgot.
  
  
  A. to phone
  B. phone
  C. to be phoning
  D. to have phoned
  
  14.
  It’s very kind of you .................. so.
  
  
  A. say
  B. to say
  C. saying
  D. to be saying
  
  15.
  Please show me how ............. this.
  
  
  A. do
  B. to do
  C. doing
  D. to have done
  
  16.
  One is never too old ...............
  
  
  A. learning
  B. learn
  C. to have learned
  D. to learn
  
  17.
  You are old enough ............. out alone.
  
  
  A. going
  B. go
  C. to go
  D. to have gone
  
  18.
  I’m very glad ................. you.
  
  
  A. to meet
  B. meet
  C. meeting
  D. to be meeting
  
  19.
  It’s nice ............. you.
  
  
  A. to know
  B. know
  C. knowing
  D. to be knowing
  
  20.
  You have no right ............... my daughter.
  
  
  A. see
  B. to see
  C. seeing
  D. to have seen
  
  


  21.
  Please tell me what………….
  
  
  A. doing
  B. do
  C. to do
  D. to have done
  
  22.
  I forbid you ................... my letter.
  
  
  A. to read
  B. read
  C. to have read
  D. reading
  
  23.
  We stopped ........... hello to her.
  
  
  A. say
  B. saying
  C. to have said
  D. to say
  
  24.
  We came ............. her.
  
  
  A. help
  B. to help
  C. to have helped
  D. helping
  
  25.
  I’ll invite her ............. my daughter.
  
  
  A. teaching
  B. teach
  C. to teach
  D. to have taught
  
  26.
  I don’t feel like ............... to the cinema now.
  
  
  A. go
  B. going
  C. to go
  D. to have gone
  
  27.
  It’s no good ............. video games.
  
  
  A. play
  B. to have played
  C. to play
  D. playing
  
  28.
  It’s no use ...................... with him.
  
  
  A. working
  B. work
  C. to work
  
   
  Gửi ý kiến