Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Tap_nghi_thuc_5.jpg Tang_den_hoc_cua_Doan_Thi_tran_27921.jpg Tuong_niem_nan_nhan_GT_4.jpg Vs_vuan_mai4.jpg Vs_vuan_mai1.jpg Le_truong_thanh5.jpg Tuyen_truyen_phao_va_ATGT.jpg ATGT_3.jpg 279580990_511265847415501_3057282348417715402_n.jpg Video1652761006.flv 5921_2.jpg Dia_chi_do_4.jpg Bien_dao_3.jpg 280593365_380596223998285_3418368667714487014_n.jpg Listen_and_match_1.mp3 Listen_and_match_1.mp3 May_cho_ca_tom_an_tu_dong.flv

  Thành viên trực tuyến

  14 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Sở GD&ĐT Nghệ An.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Dạy học khái niệm

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Nghi Lộc
  Ngày gửi: 22h:40' 12-10-2009
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 289
  Số lượt thích: 0 người
  II-DẠY HỌC KHÁI NiỆM
  1-Khái niệm toán học
  2-Định nghĩa khái niệm
  3-Yêu cầu của HĐ dạy khái niệm
  4-Các con đường tiếp cận KN
  5-các HĐ trình tự khi dạy KN
  6-Dạy học phân chia Khái niệm
  NỘI DUNG
  1-khái niệm toán học
  KN là một hình thức tư duy phản ánh một lớp đối tượng.
  KN được xem xét trên hai phương diÖn:
  Ngoại diên: Lớp đối tượng xác định KN(tập hợp các ĐT)
  Nội hàm: Các thuộc tính chung của lớp đối tượng(dấu hiệu đặc trưng).
  Ví dụ: tam giác cân là tam giác có 2 cạnh bằng nhau.
  Cã ngo¹i diªn lµ… Néi hµm lµ…….
  - Nội hàm càng lớn thì ngoại diên càng nhỏ và ngược lại.
  Ví dụ : Ngoại diên : KN hình bình hành lớn hơn, ngoại diên KN hình chữ nhật.
  Nhưng nội hàm hình chữ nhật lớn hơn nội hàm hình bình hành ( thêm điều kiện có 1 góc vuông)
  2-định nghĩa khái niệm
  Các cách định nghĩa khái niệm
  ĐNKN bằng cách tường minh: Chỉ rõ nội hàm của KN.
  Ví dụ: “Hình bình hành là tứ giác có các cặp cạnh đối song song”
  Có những KN không định nghĩa (mô tả KN).
  Ví dụ: Điểm; đường thẳng; đoạn thẳng, tam giác…
  Có những KN được định nghĩa bằng cách quy ước.
  Ví dụ: Hàm mũ
  a0=1
  3-Yêu cầu của việc dạy khái niệm
  Trong dạy học toán, việc cơ bản nhất là hình thành cho HS hệ thống KN một cách vững chắc – Đó cơ sở toàn bộ kiến thức toán học, là tiền đề quan trọng cho khả năng vận dụng các kiến thức đã học.
  Các yêu cầu của việc dạy KN.
  + Nắm vững các đấu hiệu đặc trưng của KN
  +Biết nhận dạng và thể hiện KN
  +Biết phát biểu rõ ràng chính xác ĐNKN.
  +Biết phân loại KN, Nắm được mối quan hệ giữa các khái niệm trong cùng một hệ thống.
  Các trình tự trong dạy học KN
  HD 1: Ti?p c?n KN
  Qua cỏc VD th?c t?, qua HD h?c t?p c?a HS b?ng cỏch khộo lộo dua ra cỏc vớ d? sao cho cỏc d?u hi?u Khụng b?n ch?t cú th? thay d?i, nhung d?u hi?u b?n ch?t v?n d? nguyờn => HS rỳt ra du?c d?u hi?u d?c trung (n?i hm) DNKN.
  HD2: D?nh nghia KN: Phỏt bi?u DNKN m?t cỏch tr?n v?n chớnh xỏc.
  HD3: C?ng c? KN .
  Nh?n d?ng v th? hi?n KN.
  Ho?t d?ng ngụn ng?.
  V?n d?ng gi?i toỏn.
  D?c bi?t hoỏ, khỏi quỏt hoỏ, h? th?ng hoỏ.
  Ví dụ trình tự HĐ dạy học KN hình vuông
  HĐ1: Tiếp cận KN:
  ? Hãy quan sát hình vẽ và nhận xét
  Về độ dài các cạnh và các góc của tứ giác.
  HĐ2: Hình thành ĐNKN:
  “Hình vuông là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc vuông” (Trang 107-SGK Toán 8 tập 2)
  HĐ: Củng cố KN:
  + vẽ hình vuông (em này vẽ em khác kiểm tra)
  +Phát biểu bằng cách khác: Hình vuông là hình thoi có 1 góc vuông…
  +Tìm mối quan hệ giữa KN hình vuông và các hình khác: là một tứ giác đặc biệt…

  5-các con đường tiếp cận KN
  Suy diễn
  Quy nạp
  Kiến thiết
  a) Con đường suy diễn: Xuất phát từ một ĐNKN đã biết ta thêm vào nội hàm của nó một số dấu hiệu mà ta quan tâm để được một KN mới.
  Ví dụ : KN tam giác cân, tam giác đều…
  Như vậy KN mới được coi như là một trường họp riêng của KN đã biết. – Hình vuông là trường hợp riêng của hình BH, hình CN…
  Sau khi xây dựng xong ĐNKN theo con đường suy diễn nhất thiết phải lấy VD để HS thấy rõ sự tồn tại của KN mới trong thực tế.
  b) Con đương quy nạp: XuÊt ph¸t tõ ®èi t­îng riªng lÎ, m« hinh, hinh vÏ … ph©n tÝch, so s¸nh, trõu t­îng hãa, kh¸i qu¸t hãa tim ra dÊu hiÖu ®ặc tr­ng cña kh¸i niÖm ë c¸c tr­êng hîp cô thÓ ®ã ®i ®Õn ®Þnh nghÜa tõ ®ã ®i ®Õn ®Ünh nghÜa t­êng minh hay mét sù hiÓu biÕt trùc gi¸c kh¸i niÖm ®ã tïy theo yªu cÇu cña ch­¬ng trinh.
  Quy trinh tiÕp cËn kh¸i niÖm theo con ®­êng quy n¹p
  - Gv ®­a ra mét sè vÝ dô cô thÓ ®Ó hs thÊy sù tån t¹i hoÆc t¸c dông cña mét lo¹t ®èi t­îng nµo ®ã.
  - DÉn d¾t hs ph©n tÝch, so s¸nh vµ nªu bËt nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña c¸c ®èi t­îng ®ang xem xÐt.
  - Gîi më cho HS ph¸t biÓu ĐN b»ng c¸ch nªu tªn vµ ®Æc tr­ng cña KN.
  c) Con đường kiến thiết (Không gặp ở THCS)
  5-các con đường tiếp cận KN
  Ví dụ về các con đường tiếp cận KN
  ví dụ dạy KN HAI góc đối đỉnh
  Hai đường thẳng xy và x`y` cắt nhau tại O. Em hãy nhận xét quan hệ về đỉnh, về cạnh của ễ1 và ễ3?
  ễ1 và ễ3 có chung đỉnh O, cạnh Oy là tia đối của cạnh Ox, cạnh Oy` là tia đối của cạnh Ox`.
  ễ1 và ễ3 gọi là hai góc đối đỉnh
  ?1
  ?2
  ễ2 và ễ4 có là hai góc đối đỉnh khụng?Vỡ sao?
  1.Thế nào là hai góc đối đỉnh?
  Hai góc đối đỉnh là 2 góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia.
  Ô1 và Ô3 ; Ô2và Ô4 gọi là hai góc đối đỉnh
  định nghĩa:
  HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
  Tiết 1
  HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
  Tiết 1
  Vẽ 2 đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại O.
  Hãy điền vào chỗ trống(.) trong các phát biểu sau:
  Góc xOy và góc... là 2 góc đối đỉnh vỡ cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox` và cạnh Oy là ..... của cạnh Oy`.
  Góc x`Oy và góc xOy` là ..........vỡ cạnh Ox là tia đối của cạnh ... và cạnh ............
  x`Oy`
  tia đối
  hai góc đối đỉnh
  Ox`
  Oy là tia đối của cạnh Oy`
  (sgk)
  Bài tập1:
  1.Th? no là hai góc đối đỉnh? :
  1.Th? no là hai góc đối đỉnh? :
  (sgk)
  1.Th? no là hai góc đối đỉnh?
  định nghĩa:
  HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
  Tiết 1
  HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
  Tiết 1
  (sgk)
  Bài tập2:
  (sgk)
  1.Thế nào là hai góc đối đỉnh?
  định nghĩa:
  Cho hỡnh vẽ
  Hỏi Â1 và Â2 có là hai góc đối đỉnh không?Vỡ sao?
  HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
  Tiết 1
  HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
  Tiết 1
  2.Tính chất:
  Cho hình vẽ, so sánh góc O1và O3; góc O2 và O4
  Hai góc đối đỉnh thỡ bằng nhau
  (sgk)
  1.Thế nào là hai góc đối đỉnh? :
  định nghĩa:
  Mỗi nhóm 4 em, thảo luận rồi trình bày:
  HOẠT ĐỘNG NHÓM
  Giải:
  Cho đường thẳng xx` cắt đường thẳng yy` tại O, biết góc xOy bằng 470. Tính số đo các góc còn lại?
  6-Dạy học phân chia khái niệm
  Ví dụ : xét mối qua hệ các tập hợp : Z; N và Z-
  1) N; Z- ≠ 
  2) N  Z- = 
  3) N U Z- = Z
  II-DẠY HỌC KHÁI NiỆM
  1-Khái niệm toán học
  2-Định nghĩa khái niệm
  3-Yêu cầu của HĐ dạy khái niệm
  4-Các con đường tiếp cận KN
  5-các HĐ trình tự khi dạy KN
  6-Dạy học phân chia Khái niệm
  NỘI DUNG
  Thực hành tại lớp
  Xây dựng lược thuật dạy KN để minh hoạ cho 2 con đường hình thành KN .
   
  Gửi ý kiến