Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Listen_and_match_1.mp3 Listen_and_match_1.mp3 May_cho_ca_tom_an_tu_dong.flv Unit_9_Read_trang_78_SGK_Tieng_Anh_lop_9_HOC247.flv Unit_8_Listen_and_Read_trang_65_SGK_Tieng_Anh_lop_9HOC247.flv Unit_10_Tieng_Anh_lop_9_Life_on_other_planets__Su_song_tren_cac_hanh_tinh_khac_HOC247.flv Unit_9_Listen_and_Read_trang_74_SGK_Tieng_Anh_lop_9HOC247.flv Unit_8_Read_trang_68_SGK_Tieng_Anh_lop_9_HOC247.flv Unit_15_Tieng_Anh_lop_8_Computers__May_vi_tinh_HOC247.flv Unit_6_Language_Focus_trang_53_SGK_Tieng_Anh_lop_9_HOC247.flv Unit_6_Read_trang_51_SGK_Tieng_Anh_lop_9_HOC247.flv Unit_6_Listen_and_Read_trang_47_SGK_Tieng_Anh_lop_9HOC247.flv Unit_6_Getting_Started_trang_47_SGK_Tieng_Anh_lop_9_HOC247.flv Unit_7_Tieng_Anh_lop_9_Saving_energy__Tiet_kiem_nang_luong_HOC247.flv Unit_14_Tieng_Anh_lop_8_Wonders_of_the_world__Nhung_ky_quan_the_gioi_HOC247.flv Unit_13_Tieng_Anh_lop_8_Festival__Le_hoi_HOC247.flv Unit_16_Tieng_Anh_lop_7_People_and_places__Con_nguoi_va_noi_chonHOC247.flv Unit_11_Tieng_Anh_lop_8_Traveling_around_Viet_Nam__Du_lich_Viet_NamHOC247.flv

  Thành viên trực tuyến

  10 khách và 2 thành viên
 • nguyễn tiến đạt
 • Họ Và Tên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Sở GD&ĐT Nghệ An.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CẢ NĂM-TOÁN 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đình Hải
  Ngày gửi: 12h:28' 05-05-2014
  Dung lượng: 886.5 KB
  Số lượt tải: 572
  Số lượt thích: 0 người
  Phần I: ĐẠI SỐ
  Dạng 1: Nhân đơn thức với đa thức. Nhân đa thức với đa thức
  A / các bài tập cơ bản
  Câu 1: Thực hiện phép tính :
  a, x(4x3 - 5xy + 2x) c, (5x - 2y)(x2 - xy + 1)
  b, (x - 2)(x + 2)(x + 1) d, x2(x + y) + 2x(x2 + y)
  Câu 2: Tính giá trị biểu thức :
  a, B = x2(x + y) - y(x2 - y2) tại x = -6 và y = 8
  b, A= (x2 - xy + y2)(2x + 3y)
  Câu 3: Tìm x biết :
  a, 3x(12x - 4) - 9x(4x -3) = 30
  b, 2x(x - 1) + x(5 - 2x) = 15
  Câu 4: Thu gọn biểu thức rồi tìm x:
  (12x - 5)(4x - 1) + (3x - 7)(1 - 16x) = 81
  B / Bài tập bổ sung
  1/ Thực hiện các phép tính sau:
  a) (2x - y)(4x2 - 2xy + y2) b) (6x5y2 - 9x4y3 + 15x3y4): 3x3y2
  c) (2x3 - 21x2 + 67x - 60): (x - 5)
  d) (x4 + 2x3 +x - 25):(x2 +5)
  e) (27x3 - 8): (6x + 9x2 + 4)
  2/ Tìm x biết:
  a) 2x(x-5)-x(3+2x)=26 b) 5x(x-1) = x-1 c) 2(x+5) - x2-5x = 0 d) (2x-3)2-(x+5)2=0
  e) 3x3 - 48x = 0 f) x3 + x2 - 4x = 4
  3/ Chứng minh rằng biểu thức:
  A = x(x - 6) + 10 luôn luôn dương với mọi x.
  B = x2 - 2x + 9y2 - 6y + 3
  4/ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A,B,C và giá trị lớn nhất của biểu thức D,E:
  A = x2 - 4x + 1 B = 4x2 + 4x + 11 C = (x -1)(x + 3)(x + 2)(x + 6)
  D = 5 - 8x - x2 E = 4x - x2 +1
  5/ Xác định a để đa thức: x3 + x2 + a - x chia hết cho(x + 1)2
  6/ Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x,y
  A= (3x - 5)(2x + 11) - (2x + 3)(3x + 7) B = (2x + 3)(4x2 - 6x + 9) - 2(4x3 - 1) C = (x - 1)3 - (x + 1)3 + 6(x + 1)(x - 1)
  7/ Chứng minh rằng:
  52005 + 52003 chia hết cho 13
  b) a2 + b2 + 1 ( ab + a + b
  Cho a + b + c = 0. chứng minh:
  a3 + b3 + c3 = 3abc
  8/ a) Tìm giá trị của a,b biết:
  a2 - 2a + 6b + b2 = -10
  b) Tính giá trị của biểu thức;
  A =nếu
  Dạng 2: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

  Câu 1: Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng, tích:
  a, (2x + 3y)2 + 2(2x + 3y) + 1 c, 8x3 - y3
  b, 27x3 + 8 d, x2 + 4xy + 4y2
  Câu 2: Tính (a + b)2 biết a2 = 4 và ab = 2
  Câu 3: Chứng minh dẳng thức:
  a) (a - b)2 = (a + b)2 - 4ab b) (a + b)3 - 3ab(a + b) = a3 + b3
  : c) a3 - b3=(a - b3)+(a - b)3+3ab(a - b)
  Câu 4: Rút gọn biểu thức :
  a) A = (x - 3x + 9)(x + 3 ) - (54 +
   
  Gửi ý kiến