Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thong_thu_11_anh_clc01.jpg IMG_5328.JPG IMG_5322.JPG IMG_5314.JPG Hauhocvan.png Tienhocle.png 05_Di_cayBeat.mp3 Video_Bao_cao_TNSTLys_9_17_18.flv 20171115_104729.jpg 20171115_104704.jpg 20171115_104643.jpg 20171115_104627.jpg 20171115_104625.jpg 20171115_104622.jpg Nhom_2_9A.flv Screenshot_20171115102428.png Screenshot_20171115153432.png Screenshot_20171115153607.png Screenshot_20171115102452.png Screenshot_20171115102411.png

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Sở GD&ĐT Nghệ An.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  de kiem tra mon tieng anh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tăng Xuân Sơn
  Ngày gửi: 06h:24' 02-01-2018
  Dung lượng: 6.7 MB
  Số lượt tải: 459
  Số lượt thích: 0 người

  MA TRẬN ĐỀ TIẾNG ANH LỚP 4

  Kỹ năng
  Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá
  Mức/Điểm
  Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ %
  
  Nghe
  
  M1
  M2
  M3
  M4
  

  12 câu
  3 điểm
  30%
  
  
  Question 1: Listen and Tick A, B or C
  What‘s the name of your school, Daisy?
  It’s Nguyen Trai primary school.
  Where is it?
  It’s in Nguyen Trai street M2
  Hello, Class
  Hello Miss Hien
  What day is it today?
  It’s Thursday
  That’s right, Let’s study lesson. M1
  What day is it today, Nam?
  It’s Tuesday
  What subjects do you have today?
  I have Maths, Music, and English M2
  Where’s nam?
  He’s in the classroom.
  What’s he doing?
  I think. He’s reading a book. M1

  2
  0,5đ

  2
  0, 5đ
  
  
  
  
  
  Question 2: Listen and write Yes or No
  I get up at 6.30. M1
  What subjects do you have today?
  I have Vietnamese, Maths and English M3
  2. She’s listening to music in the bedroom. M1
  3. What do you like doing, Phong?
  I like watching TV in my free time.M2

  2
  0,5đ

  1
  0,25đ
  1
  0,25
  
  
  
  
  Question 3: Listen and complete.

  Tom: Hi, Mai. Where’s (0) Tom?
  Mai: He’s in (1) the classroom. M1
  Tom: What’s he doing?
  Mai: He’s reading.
  Nam: What are you (2) reading? M2
  Tom: I’m reading (3) a book. M3
  Nam: Let’s Play football, Tom
  Tom: Great (4) idea! M4

  1
  0,25đ

  1
  0,25đ

  1
  0,25đ
  1
  0,25đ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Đọc
  Question 4: Look and read. Write the correct words next to their descriptions.
  Music:M2 January:M2
  Saturday: M1 Fish: M1
  2
  0,5đ
  2
  0, 5đ
  
  
  12 câu
  3 điểm
  30%
  
  
  Question 5: Read the text and tick True or False
  1.T: M1 2.F: M1 3.T: M2 4.T: M4
  2
  0,5đ
  1
  0, 25đ
  
  1
  0,25đ
  
  
  
  Question 6: Read the passage and write the correct word
  1.Subjects:M2 2.Favourite:M3 3.numbers:M3 4.Information: M4
  
  1
  0,25đ
  2
  0,5đ
  1
  0,25đ
  
  
  Viết
  Question 7: Fill in the gap with suitable words
  1. Swimming:M1 2.Watered the flowers:M3 3. Monday: M:2
  4.The twentieth of November: M4
  
  2
  0,5đ
  1
  0,25đ
  1
  0,25đ
  8 câu
  2 điểm
  20%
  
  
  Question 8: Reorder the words to make sentences.
  1. I go to school in the morning. M1
  2. Linda and Tom are making puppets. M3
  3. Peter was on the beach. M1
  4. My birthday is on the First of July. M2
  2
  0,5đ
  1
  0,25đ
  1
  0,25đ
  
  
  
  Nói
  Question 9 a: Getting to know each other
  1. M1 2. M 2 3.M3
  1
  0,25đ
  1
  0,25đ
  1
  0,25đ
  
  8 câu
  2 điểm
  20%
  
  
  Question 9 b: Talking about familiar object
  1.M1 2.M2

  1
  0,25đ
  1
  0,25đ
  
  
  
  
  
  Question 10: Describing the picture
  8. M 1 9. M 1 10. M 3

  2
  0,5đ
  0

  1
  0,25đ
  
  
  
  Tổng
  
  15 – 37.5%
  13 – 32.5%
  8 – 20%
  4 – 10%
  
  
  
  KIM SƠN PRIMARY SCHOOL
  Full name: ...............................................................................
  Class: 4................
  
   THE FIRST TERM TEST
  SCHOOL YEAR 2017-2018
  SUBJECT: ENGLISH - GRADE 4
  TIME: 40 minutes
  
  
  Marks
  Listening
  Reading and writing
  Speaking
  Comments
  
  

  
  
  
  
  ……………………………….……
  …………………………………….

  
  
  PART 1: LISTENING
  Question 1: Listen and
  No_avatarf

  ko có file nghe à ad?

   
  Gửi ý kiến