Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_5328.JPG IMG_5322.JPG IMG_5314.JPG Hauhocvan.png Tienhocle.png 05_Di_cayBeat.mp3 Video_Bao_cao_TNSTLys_9_17_18.flv 20171115_104729.jpg 20171115_104704.jpg 20171115_104643.jpg 20171115_104627.jpg 20171115_104625.jpg 20171115_104622.jpg Nhom_2_9A.flv Screenshot_20171115102428.png Screenshot_20171115153432.png Screenshot_20171115153607.png Screenshot_20171115102452.png Screenshot_20171115102411.png Screenshot_20171115102353.png

  Thành viên trực tuyến

  5 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Tiến Quân
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Sở GD&ĐT Nghệ An.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tiến Dũng (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:48' 10-11-2018
  Dung lượng: 66.0 KB
  Số lượt tải: 14
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS NGHI YÊN
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  KẾ HOẠCH
  BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 - 2019

  - Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng
  - Ngày sinh: 10/10/1980
  - Tổ chuyên môn: Khoa học Tự nhiên
  - Năm vào ngành giáo dục: 2002
  - Trình độ chuyên môn đào tạo: Đại học Tin
  - Xếp loại chuẩn nghề nghiệp năm học 2017 - 2018: Khá
  - Xếp loại BDTX năm học 2017 - 2018: Giỏi
  1. Mục tiêu chung:
  - Giáo viên tham gia BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục.
  - Bồi dưỡng thường xuyên nhằm đáp ứng của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
  - Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng liên tục của giáo viên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng và đánh giá kết quả BDTX giáo viên.
  2. Nội dung:
  a) Nội dung 1 (30 tiết): Bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn hàng năm của bộ phận chuyên môn

  Thời gian thực hiện
  Mục tiêu bồi dưỡng
  Nội dung cần bồi dưỡng
  Số tiết
  Hình thức bồi dưỡng
  
  Tháng 8
  - Bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở


  + Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019; tiếp tục triển khai kế hoạch hành động của Chính phủ và của BGD&ĐT về thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản và toàn diện về GD&ĐT;
  15
  Tự học
  
  Tháng 9
  - Bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở

  -Chỉ thị 03-CT/TW của bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm học 2018-2019”
  15
  Tự học
  
  Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  b) Nội dung 2 (30 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học
  Thời gian thực hiện
  Mục tiêu bồi dưỡng
  Nội dung cần bồi dưỡng
  Số tiết
  Hình thức bồi dưỡng
  
  Tháng 10
  - Chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học cơ sở nhằm nâng cao chất lượng dạy và học
  -Xây dựng chương trình nhà trường phổ thông; XD và thực hiện PPCT có trải nghiệm sáng tạo
  -Kỹ năng phát triển chương trình nhà trường...

  15
  Tự học
  
  Tháng
  11,12
  Góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học tích cực, nâng cao chất lượng dạy và học.

  -Đổi mới dạy học và kiểm tra,đánh giá kết quả học sinh theo định hướng phát triển năng lực;
  - SHCM theo chủ đề, TNST.
  15
  Tự học
  
   Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):…………..……………….……………………
  ………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...………………………………………
  …………………………………………………...………………………………………
  c) Nội dung 3 (80 tiết): Bồi dưỡng tự chọn
  Thời gian thực hiện
  Tên và nội dung module
  Mục tiêu bồi dưỡng
  Số tiết
  Hình thức bồi dưỡng
  
  


  Tháng 1
   Module 16: Hồ sơ dạy học
  1. Quy trình xây dựng hồ sơ dạy học như thế nào?
  2. Cách sử dụng và phát triển hồ sơ dạy học.
  3. Nêu một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế trong xây dựng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học ở trường THCS hiện nay.
  
  Tìm hiểu các năng lực cần thiết ở người giáo viên trung học cơ sở trong xây dựng và phát triển hồ sơ dạy học
  20
  Tự học
  
  
  Tháng 2
  * Module 17: Tìm kiếm,khai thác, xủa lí thông tin phục vụ bài giảng
  1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
  2. các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng
  3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.
  

  Vận dụng được các kĩ thuật dạy học tích cực và phương pháp dạy học tích cực
  20
  Tự học
  
  Tháng 3
  *Module 18: Phương pháp dạy học tích cực
  1. Dạy học tích cực
  2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực
   
  Gửi ý kiến