Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Listen_and_match_1.mp3 Listen_and_match_1.mp3 May_cho_ca_tom_an_tu_dong.flv Unit_9_Read_trang_78_SGK_Tieng_Anh_lop_9_HOC247.flv Unit_8_Listen_and_Read_trang_65_SGK_Tieng_Anh_lop_9HOC247.flv Unit_10_Tieng_Anh_lop_9_Life_on_other_planets__Su_song_tren_cac_hanh_tinh_khac_HOC247.flv Unit_9_Listen_and_Read_trang_74_SGK_Tieng_Anh_lop_9HOC247.flv Unit_8_Read_trang_68_SGK_Tieng_Anh_lop_9_HOC247.flv Unit_15_Tieng_Anh_lop_8_Computers__May_vi_tinh_HOC247.flv Unit_6_Language_Focus_trang_53_SGK_Tieng_Anh_lop_9_HOC247.flv Unit_6_Read_trang_51_SGK_Tieng_Anh_lop_9_HOC247.flv Unit_6_Listen_and_Read_trang_47_SGK_Tieng_Anh_lop_9HOC247.flv Unit_6_Getting_Started_trang_47_SGK_Tieng_Anh_lop_9_HOC247.flv Unit_7_Tieng_Anh_lop_9_Saving_energy__Tiet_kiem_nang_luong_HOC247.flv Unit_14_Tieng_Anh_lop_8_Wonders_of_the_world__Nhung_ky_quan_the_gioi_HOC247.flv Unit_13_Tieng_Anh_lop_8_Festival__Le_hoi_HOC247.flv Unit_16_Tieng_Anh_lop_7_People_and_places__Con_nguoi_va_noi_chonHOC247.flv Unit_11_Tieng_Anh_lop_8_Traveling_around_Viet_Nam__Du_lich_Viet_NamHOC247.flv

  Thành viên trực tuyến

  9 khách và 1 thành viên
 • Bùi Thị Thịnh
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Sở GD&ĐT Nghệ An.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  REPORTED SPEECH - GRAMMAR + EXERCISES

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 06h:55' 06-08-2013
  Dung lượng: 417.0 KB
  Số lượt tải: 5417
  Số lượt thích: 0 người
  Direct speech and Reported speech
  I. Definition:
  1. Lời nói trực tiếp: là sự lặp lại chính xác những từ của người nói.
  - Lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép và sau động từ chính có dấu phẩy(,) hoặc dấu hai chấm(:).
  - Đôi khi mệnh đề chính cũng có thể đặt sau lời nói trực tiếp.
  Ex: “ I don’t like this party” Bill said.
  2. Lời nói gián tiếp (indirect/reported speech) là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần phải dung đúng những từ của người nói.
  Ex: Bill said that he didn’t like that party.
  II. Những thay đổi trong lời nói gián tiếp:
  1. Thay đổi động từ: Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ (các thì xuống cấp):

  Direct Speech
  Reported Speech
  
  1. Present Simple:V1
  Ex1: Nam said “I am told to be at school before 7 o’clock”
  Ex2: He said “ I like beer”

  2. Present Progressive: am/is/are +Ving
  Ex: He said “I’m watching TV”

  3. Present Perfect: has/have + V3/ed
  Ex: He said “ I have just bought a new book”

  4. Past Simple: V2/ed
  Ex: They said “ We came by car ”

  5. Past Progressive: was/were + V-ing
  Ex: He said “I was sitting in the park at 8 o’clock”



  6. Past Perfect: had + V3/ed
  Ex: She said “ My money had run out”

  7. Future Simple: will +V without to (V0)
  Ex: Lan said “I’ll phone you”

  8. can
  Ex: He said “ you can sit here”

  9. may
  Ex: Mary said “I may go to Ha noi again”

  10. must
  Ex: He said “I must finish this report”
  1. Past Simple:V2/ed
  EX1: Nam said (that) he was told to be at school before 7 o’clock.
  Ex2: He said (that) He liked beer

  2. Past Progressive:was/were+Ving
  Ex: He said (that) he was watching TV

  3. Past Perfect: had + V3/ed
  Ex: He said (that) I had just bought a new book

  4. Past Perfect: had + V3/ed
  Ex: They said (that) they had come by car

  5. was/were+V-ing or Past Perfect progressive
  Ex:-He said ( that ) he was sitting in the park at 8 o’clock”
  - He said ( that )he had been sitting in the park at 8 o’clock”

  6. Past Perfect: had + V3/ed
  Ex: She said ( that) her money had run out

  7. would + V without to ( Vo)
  Ex: Lan said ( that) she would phone me

  8. could
  Ex : He said ( that) we could sit there

  9. might
  Ex: Mary said ( that) shemight go to Ha noi again

  10. must/ had to
  Ex: He said ( that)he had to finish that report
  
  * Chú ý: Một số trường hợp không đổi thì của động từ trong câu gián tiếp:
  - Nếu động từ ở mệnh đề giới thiệu được dùng ở thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành hoặc tương lai đơn, thì của động từ trong câu gián tiếp vẫn không thay đổi
  Eg: He says/ he is saying/ he has said/ he will say, “the text is difficult”.
  ( He says/ is saying/ has said/ will say (that) the text is difficult.

  - Khi câu nói trực tiếp thể hiện một chân lý hoặc một hành động lặp lại thường xuyên, thì của động từ trong câu gián tiếp vẫn không thay đổi
  Eg: My teacher said “The sun rises in the East”
  ( My teacher said (that) the sun rises in the East.
  He said, ‘My father always drinks coffee after dinner’
  ( He said (that) his father always drinks coffee after dinner

  - Nếu lúc tường thuật, điểm thời gian được đưa ra trong lời nói gián tiếp vẫn chưa qua, thì của động từ và trạng từ thời gian vẫn được giữ nguyên
  Eg: He said, “ I will come to your house tomorrow”
  ( He said (that) he will come to my house tomorrow.
  - Câu tiếp có dạng câu điều kiện loại 2 hoặc loại 3:
  Eg: He said; “If
   
  Gửi ý kiến