Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20221002_0831022.jpg Screenshot_20221027101024_Office.jpg IMG_20221118_1522324.jpg Tap_nghi_thuc_5.jpg Tang_den_hoc_cua_Doan_Thi_tran_27921.jpg Tuong_niem_nan_nhan_GT_4.jpg Vs_vuan_mai4.jpg Vs_vuan_mai1.jpg Le_truong_thanh5.jpg Tuyen_truyen_phao_va_ATGT.jpg ATGT_3.jpg 279580990_511265847415501_3057282348417715402_n.jpg Video1652761006.flv 5921_2.jpg Dia_chi_do_4.jpg Bien_dao_3.jpg 280593365_380596223998285_3418368667714487014_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Sở GD&ĐT Nghệ An.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tự đánh giá BDTX

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Đồng (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:21' 22-04-2015
  Dung lượng: 72.5 KB
  Số lượt tải: 144
  Số lượt thích: 0 người

  TRƯỜNG THCS NGHĨA ĐỨC
  TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
  Nghĩa Đức, ngày 20 tháng 4  năm 2015
  
  

  BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BDTX
  NĂM HỌC 2014 - 2015

  Họ và tên: Nguyễn Xuân Đồng
  Năm sinh: 4/1/1969
  Trình độ chuyên môn: Đại học
  Tổ: Khoa học xã hội
  Nhiệm vụ được giao: Tổ trưởng, Dạy văn 8.

  I. Đặc điểm Tình hình:
  1. Thuận lợi:
  Được sự quan tâm của tổ, nhóm, ban giám hiệu
  Có máy vi tính, kết nối internet.
  2. Khó khăn:
  Dạy nhiều tiết
  - Việc thực hiện kế hoạch giáo dục và các hoạt động trong nhà trường theo yêu cầu nhiệm vụ năm học chiếm thời gian khá nhiều của giáo viên, nên quỹ thời gian dành cho công tác BDTX của giáo viên còn hạn hẹp.
  II. Kết quả:
  1.     Xây dựng kế hoạch:
  * Kế hoạch cá nhân:
   - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân, nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của nhà trường.
   - Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
   - Đảm bảo hoàn thành các nội dung BDTX theo qui định của ngành, hoàn thành BDTX thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch,…
  *  Kế hoạch của tổ chuyên môn:
  - Thực hiện nội dung bồi dưỡng 1, 2 theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ, tổng hợp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trong tổ, trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
  - Tổ chức đăng kí các module tự chọn cho giáo viên.

  2. Triển khai thực hiện BDTX:
   * Nội dung 1: (gồm 30 tiết) Bồi dưỡng về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển giáo dục và đào tạo theo các cấp học..
   + Tự học, tự tìm hiểu:
  + Số lượng chuyên đề: 3
  -  Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung ở hội đồng sư phạm nhằm Nắm vững và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Nghệ An
  -  Năm bắt được nội dung các văn bản để vận dụng vào nhiệm vụ năm học của bản thân, đơn vị và ngành.
  - Nắm vững và thực hiện nghiêm túc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của Bộ GD, sở GD & ĐT Nghệ An và Phòng GD & ĐT Nghĩa Đàn.
  * Nội dung 2: (gồm 30 tiết) là nội dung bắt buộc do Sở GD&ĐT quy định, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục các cấp học.
     Căn cứ vào hướng dẫn việc thực hiện Quy chế, chương trình BDTX giáo viên của Sở GD&ĐT Nghệ An và của phòng GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn. Đối với giáo viên trung học cơ sở bồi dưỡng những nội dung sau :

  TT
  Nội dung BDTX
  Số tiết
  Hình thức BDTX
  
  1
  Nhiệm vụ năm học
  5
  Tự  bồi dưỡng
  
  2
  Xây dựng và tổ chức dạy học chủ đề liên môn 
  5
  Tập trung
  
  3
  TTCM cấp THCS về đổi mới sinh hoạt tổ qua nghiên cứu bài học
  5
  Tập trung
  
  4
  Xây dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của 9 môn học
  5
  Tập trung
  
  5
  Công tác chủ nhiệm
  5
  Tập trung
  
  6
  Xây dựng chương trình môn học
  5
  Tập trung
  
  
  + Nôi dung chuyên đề:  06
  +  Hình thức thực hiện:
  - Học tập trung
   - Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu.
   - Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn, nhóm chuyên môn.
   -  Bồi dưỡng thông qua dự giờ thăm lớp; tổ chức báo cáo chuyên đề, trao đổi thảo luận, thực hành, minh họa, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp.
    - BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
  * Nội dung 3: ( Gồm 60 tiết): Nội dung tự chon: 4 module.
  Mô đun
  Tên nội dung bồi dưỡng
  Số tiết
  Thời gian học tập
  
  
  
  
  Lý thuyết
  Thực hành
  
  THCS
  19
  Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
  1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
  2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
  15
  5
  10
  
  THCS
  20
  Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
  1. Những thông tin cơ bản phục vụ bài giảng
  2. Các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng
  3. Khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
  15
  5
  10
  
  THCS
  25
  Viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) trong trường THCS
  1. Vai trị của tổng kết kinh nghiệm vá SKKN trong dạy học, giáo dục
  2. Xác định đề tài, nội dung và phương pháp viết SKKN
  3. Thực hiện viết SKKN
  15
  5
  10
  
  THCS
  32
  Giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục
  1. Vai trị của việc tổ chức các hoạt động giáo dục
  2. Xây dựng các hoạt động giáo dục trong nhà trường
  3. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục
  
  15
  
  5
  
  10
  
  
  Hình thức học tập: Tự học.
  Kết quả: Hoàn thành nội dung học tập theo đúng kế hoạch đã đề ra.
  * Các chuyên đề khác: Tham gia đầy đủ các chuyên đề tập huấn của phòng.

  3. Tự đánh giá, xếp loại:

  KQ đánh giá
  Cả năm
  
  
  ND1
  ND2
  ND3
  TỔNG
  ĐTB
  XL
  
  Kết quả tự đánh giá của cá nhân
  9,5
  9,5
  9,5
  28,5
  9,5
  Giỏi
  
  Kết quả đánh giá của Tổ chuyên môn
  9,5
  9,5
  9,5
  28,5
  9,5
  Giỏi
  
  Kết quả xếp loại của nhà trường
  9,5
  9,5
  9,5
  28,5
  9,5
  Giỏi
  
  

  HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN
  Trương Đình Thiện Nguyễn Xuân Đồng
   
  Gửi ý kiến