Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Video_Bao_cao_TNSTLys_9_17_18.flv 20171115_104729.jpg 20171115_104704.jpg 20171115_104643.jpg 20171115_104627.jpg 20171115_104625.jpg 20171115_104622.jpg Nhom_2_9A.flv Screenshot_20171115102428.png Screenshot_20171115153432.png Screenshot_20171115153607.png Screenshot_20171115102452.png Screenshot_20171115102411.png Screenshot_20171115102353.png Screenshot_20171115102337.png Screenshot_20171115102316.png Screenshot_20171115102306.png Screenshot_20171115102218.png Screenshot_20171115102204.png Screenshot_20171115102153.png

  Thành viên trực tuyến

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Sở GD&ĐT Nghệ An.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 16. Cố hương

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Thanh Hải
  Ngày gửi: 14h:31' 14-03-2012
  Dung lượng: 693.0 KB
  Số lượt tải: 64
  Số lượt thích: 0 người
  NHIỆT NHIỆT CHÀO MỪNG
  Chào mừng thầy cô giáo về dự giờ tiết học này
  THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ
  Em hãy kể tên một số tác phẩm văn học viết về đề tài quê hương?
  ?
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  cố hƯƠng

  Lỗ Tấn

  VĂN BẢN:
  TIẾT 76
  Gào thét

  Bàng hoàng
  (1923)

  (1926)
  1.Tác giả:
  -Lỗ Tấn (1881-1936)
  -Quê: Tỉnh Chiết Giang-Trung Quốc.
  -Ông sinh ra trong một gia đình quan lại sa sút.
  - Lỗ Tấn đã từng học nhiều nghề.
  -Là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc.
  -Sự nghiệp sáng tác khá đồ sộ và phong phú.


  2.Tác phẩm.
  Xuất xứ: “Cố hương” được trích từ tập
  “Gào Thét”(1923).
  -Tên gọi : “Cố hương”- nghĩa là: quê hương cũ.
  I.TÁC GIẢ, TÁC PHẨM

  II. ĐỌC –TÌM HIỂU CHUNG
  2.Tóm tắt.
  Sau 20 n¨m xa quê, nh©n vËt “t«i” vÒ th¨m quª và ý định từ giã nó lần cuối cùng.VÒ quª “t«i” thÊy lµng quª m×nh bçng trë nªn tiªu ®iÒu, x¬ x¸c, hoang v¾ng kh¸c x­a rÊt nhiÒu. GÆp l¹i mäi ng­êi giê ®©y còng kh¸c. NhuËn Thæ - ng­êi b¹n cò khoÎ m¹nh, thông minh,nhanh nhẹn thêi th¬ Êu giê ®· trë thµnh mô mÉm, ®Çn ®én, sèng chÞu ®ùng trong c¶nh khèn cïng. ThÝm Hai D­¬ng – “nµng T©y Thi ®Ëu phô”®· trë thµnh ng­êi ®µn bµ tham lam t×m mäi c¸ch ®Ó v¬ vÐt cña c¶i. Rêi quª ra ®i, trong t©m tr¹ng buån, nh©n vËt t«i suy nghÜ, hi väng vÒ thÕ hÖ con ch¸u m×nh (Hoàng- Thủy Sinh),vÒ con ®­êng ®i cña n«ng d©n, cña toµn x· héi ®Ó ®­a ®Êt n­íc Trung Hoa đi lên.
  1. Đọc văn bản.
  3.Thể loại và bố cục.
  -Thể loại:Truyện ngắn hiện đại mang yếu tố hồi kí.
  - Bố cục: 3 phần
  Phần 1: Từ đầu đến " Làm ăn sinh sống"- Nhân vật Tôi trên đường về quê.

  Phần 2: Tiếp đó đến " Sạch trơn như quét" - Nhân vật Tôi những ngày ở quê.

  Phần 3: Còn lại: Nhân vật Tôi trên đường xa quê.

  4.Nhân vật,ngôi kể và phương thức biểu đạt
  - Nhân vật trung tâm: “Tôi”,nhân vật chính “Nhuận Thổ“.
  Không nên đồng nhất nhân vật “Tôi” với tác giả.
  - Ngôi kể: Ngôi thứ nhất.
  - PT biểu đạt: Tự sự kết hợp với miêu tả,biểu cảm,nghị luận
  III. TÌM HIỂU CHI TIẾT
  1-Nhân vật tôi trong những ngày ở quê.
  * Lúc mới về tới nhà.
  -Thấy mấy cọng tranh phất phơ trên mái ngói.
  có cảm giác hiu quạnh
  -suy nghĩ:phải thay đổi cuộc sống mới.
  -Bàn với mẹ về việc dọn nhà.
  -nghe mẹ nhắc về Nhuận Thổ.
  => “Tôi”buồn bã,thất vọng trước sự thay đổi,hoang tàn của cố hương. Ý chí quyết tâm tìm cuộc sống mới.Khao khát gặp lại Nhuận Thổ-người bạn thân hồi còn nhỏ.
  =>nghệ thuật:Tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.
  hiện tại đan xen với kí ức.
  Tác giả Lỗ Tấn
  Tiểu sử
  Lỗ Tấn(1881 – 1936).
  Quê: Tỉnh Chiết Giang – Trung Quốc.
  Ông sinh ra trong một gia đình quan lại sa sút.
  Từng học nhiều nghề.
  Là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc.
  Ban đầu Lỗ Tấn theo học nghề y.
  Sau đó, ông bỏ nghề y chuyển sang viết văn.
  Sự nghiệp sáng tác khá đồ sộ và phong phú.
  - Văn học phục vụ nhân sinh, phục vụ cách mạng.
  - Viết văn để cải tạo tinh thần ngu muội và tư tưởng an phận của người dân Trung Quốc.
  - Gào thét (1923)
  - Bàng hoàng (1926)
  Sự nghiệp
  QĐ sáng tác
  TP tiêu biểu
  Những kiến thức cơ bản về nhà văn LỗTấn.
  IV.Củng cố:

  V. Hướng dẫn học ở nhà


  . Đọc lại văn bản,nắm vững cốt truyện.
  . Chuẩn bị phần còn lại của văn bản.
  . Đọc kĩ đoạn cuối
  .Tìm hiểu ý nghĩa hình ảnh “con đường” cuối tác phẩm và tâm trạng của nhân vật “tôi”.
  XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM.
  Chào mừng thầy cô giáo về dự giờ tiết học này
   
  Gửi ý kiến