Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Video_Bao_cao_TNSTLys_9_17_18.flv 20171115_104729.jpg 20171115_104704.jpg 20171115_104643.jpg 20171115_104627.jpg 20171115_104625.jpg 20171115_104622.jpg Nhom_2_9A.flv Screenshot_20171115102428.png Screenshot_20171115153432.png Screenshot_20171115153607.png Screenshot_20171115102452.png Screenshot_20171115102411.png Screenshot_20171115102353.png Screenshot_20171115102337.png Screenshot_20171115102316.png Screenshot_20171115102306.png Screenshot_20171115102218.png Screenshot_20171115102204.png Screenshot_20171115102153.png

  Thành viên trực tuyến

  Photo
  Họ và tên Lữ Văn Đương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Cắm Muộn 2
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 575 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phùng Ngọc Thái
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghi Hương
  Quận/huyện Thị xã Cửa Lò
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 88 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Thanh Hải
  Giới tính Nam
  Website https://thnamnghia.violet.vn
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Nam Nghĩa
  Quận/huyện Huyện Nam Đàn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên AN TRỊNH CHU
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Diễn Trường
  Quận/huyện Huyện Diễn châu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 1470 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đặng Thị Thành
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Sơn
  Quận/huyện Huyện Anh Sơn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 185 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Tiểu học Đại Thành
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/giaovienc1dai
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Đại Thành
  Quận/huyện Huyện Yên Thành
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trường THCS Long Lộc
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/THCSLongLoc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghĩa Long
  Quận/huyện Huyện Nghĩa Đàn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Sỹ Lương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nam Cát
  Quận/huyện Huyện Nam Đàn
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên ThS. Uông Hữu Phúc
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/huuphuc2007
  Chức vụ Giảng viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Đại học Vinh
  Quận/huyện Thành phố Vinh
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 926 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Bùi Quang Đông
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nghi Lâm
  Quận/huyện Huyện Nghi Lộc
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 59 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên ThS. Phan Hoài Thanh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tracuukienthuchoahoc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 102 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Hoàng Long
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Yên Hợp 1
  Quận/huyện Huyện Quỳ Hợp
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 1816 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên văn thông
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Yên Hợp
  Quận/huyện Huyện Quỳ Hợp
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trương Thị Yến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Minh Hợp 2
  Quận/huyện Huyện Quỳ Hợp
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 1081 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Hồng Anh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/ha19sh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Quỳnh Giang
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 4077 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Văn Thân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Yên Hợp
  Quận/huyện Huyện Quỳ Hợp
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 16 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Nam
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/Nguyennam130185
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Châu Quang
  Quận/huyện Huyện Quỳ Hợp
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 59 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đinh Văn Thông
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Yên Hợp
  Quận/huyện Huyện Quỳ Hợp
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 167 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên TH Quỳnh Thắng B
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/quynhthangb
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Quỳnh Thắng B
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 94 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Văn Đức Mãi
  Giới tính Nam
  Chức vụ Sinh viên Sư phạm
  Đơn vị Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (xem chi tiết)